nisanin bozulmasi tazminat davasi

Nişanın Bozulması Nedeniyle Açılabilecek Davalar

Nişanın bozulması nedeniyle maddi tazminat davası

Nişanın bozulması nedeniyle manevi tazminat davası

Nişanın bozulması nedeniyle hediyelerin iadesi davası

Nişanın bozulması nedeni ile açılacak davalarda görevli mahkeme aile mahkemesidir. Nişanın bozulmasında kusuru bulunmayan taraf aile mahkemesinde açacağı dava ile nişanın bozulması nedeniyle maddi tazminat, nişanın bozulması nedeniyle manevi tazminat, nişanın bozulması nedeniyle hediyelerin iadesi davasını açabilmektedir.

Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat Davası

Tarafların birbirlerine karşı evlenme vaadinin taraflardan biri tarafından haklı nedene dayanmaksızın bozulması nedeniyle kusuru olmayan taraf kusurlu olan taraftan maddi tazminat talep edebilir.

Bu maddi tazminatın kapsamına evlenme amacıyla yapılan harcamalar ve nişan giderleri girmektedir.

Nişanın bozulması nedeniyle maddi tazminat isteminde bulunmanın şartları

-Taraflar arasında evlenme vaadi olmalıdır.

-Nişanın taraflardan birinin kusuru nedeniyle bozulmuş olması gerekmektedir.

-Nişanın bozulması nedeniyle ortaya çıkmış bir zarar bulunmalıdır.

-Harcamaların evlenme amacıyla yapılmış olması veya nişan giderleri olması gerekmektedir.

Nişanın Bozulması Nedeni İle Maddi Tazminat Davasında Yetkili Ve Görevli Mahkeme

Nişanın bozulması nedeni ile maddi tazminat davalarında aile mahkemeleri görevlidir. Yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri mahkemesidir.

Nişanın Bozulması Nedeni İle Kimler Maddi Tazminat Davası Açabilir?

Nişanlı taraflardan birisi, Nişanlı taraflardan birisinin anne ve babası, Nişanlı taraflardan birisinin anne ve babası gibi davranan üçüncü kişiler ,Bu kişiler nişanın bozulması nedeni ile nişan sebebi ile yaptığı harcamaları kusurlu olan nişanlıdan tazminat talep edebilirler.

Nişanın Bozulması Sebebiyle Maddi Tazminat Davasında Zaman Aşımı Süresi

Türk Medeni Kanunu 123. Maddesi gereği nişanın bozulması nedeniyle açılacak maddi tazminat davası nişanın bozulmasından itibaren 1 yıldır. Bu sebeple maddi tazminat talep etme koşullarını sağlayan kişinin nişanın bozulmasından itibaren 1 yıl içerisinde dava açmaması halinde talepleri zamanaşımına uğramaktadır.

Nişanlılığın Sona Ermesi Nedeniyle Hediyelerin İadesi yazımızı okuyabilrsiniz.

Benzer Yazılar

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir