• Aile Hukuku
  • İş Hukuku
  • Ticaret Hukuku

Bursa’da faaliyet gösteren avukatlık büromuz hukukun çeşitli alanlarında uzmanlaşmış olup özellikle iş ve aile hukuku alanlarında faaliyet göstermekteyiz.

Avukat Gizem Ramazanoğlu
Bursa, Avukat

Avukat Gizem Ramazanoğlu

Ağırlıklı olarak hukuk davaları alanında faaliyet gösteren hukuk büromuz iş hukuku ve aile hukuku alanında birçok uyuşmazlığın çözülmesine katkı sunmaktadır bu bağlamda müvekkillerimizin hukuki ihtilaflarında doğru analiz yaparak alternatif çözümler üretmektedir.

Teknolojik gelişmeler ve toplumsal değişimlerin doğurduğu hukuki ihtilaflara yönelik yapılan mevzuat değişiklikleri ve güncel hukuki gelişmeler hukuk büromuz tarafından eksiksiz olarak takip edilmekte ve müvekkiller bu konularda bilgilendirilmektedir.

Ayrıntılar

Faaliyet Alanlarımız

Bursa boşanma avukatı

Boşanma Avukatı

Bursa, Boşanma Avukatı Gizem Ramazanoğlu Aile Hukuku alanında uzmandır. Bursa’da boşanma avukatı hizmeti sunmaktadır.

iş hukuku avukatı

İş Hukuku Avukatı

Çalışma hayatı içerisinde işçiler ile işveren arasındaki ihtilafların çözümünde uzman avukat desteği sunuyoruz.

şirket avukatı

Ticaret hukuku

Ticaret hukuku davalarında oluşan uyuşmazlıklarda avukat ile takip edilmesi tarafların menfaati açısından önemlidir.

Ramazanoğlu Hukuk

Bursa Hukuk Bürosu

Avukatlık faaliyetlerimizde iş disiplini, hızlı ve pratik çözümler üretme ve en önemlisi açılacak davalara ilişkin risklerin ve menfaatlerin müvekkile doğru ve eksiksiz olarak aktarımı en temel ilkelerimizdendir. Hukuk büromuz danışmanlık, dava ve icra alanlarında alınacak hizmetlere göre problemin çözümü için en kısa ve en faydalı hukuki yolun uygulanmasını sağlayarak ihtilafları çözüme ulaştırmaktadır.

Bursa‘da faaliyet gösteren avukatlık büromuz hukukun çeşitli alanlarında uzmanlaşmış olup özellikle iş ve aile hukuku alanlarında faaliyet göstermekteyiz. Kişilerin yaşadığı hukuki ihtilaflarda, geniş bir perspektif ve bütüncül bir yaklaşım ile değerlendirerek hızlı ve pratik çözümler sunmak nihai hedeflerimizdendir. Bursa, avukat Hukuksal konularda yaşanan problemlerin çözülmesi ve profesyonelce destek almanız gereken bir çok davanın ve uyuşmazlıkların hukuki yöntemlerle yapılması için büyük önem arz eder. Dava açılması ve hukuki şartlara uyan dilekçe hazırlanması, sözleşme yapılması, gerekli şikâyet sürelerinin takibi ve itirazı gibi işlemlerin avukat vasıtası ile yürütülmesi kişilerin hak kaybına uğramaması açısından son derece önemlidir. Bu bağlamda hukuki ihtilafların çözümünde hukuk büromuz pratik çözümler sunmaktadır. Bursa avukat hukuk büromuz her türlü hukuki işlemleri sağduyulu yaklaşımı ve pratik çözüm odaklı profesyonel çalışma alanı sergilemektedir.

bursa avukatlık bürosu

Boşanma Davalarında Avukatlık Desteği

Boşanma davaları, evli bireylerden birinin tek taraflı olarak veya her ikisinin anlaşarak evlilik birliğini resmi olarak sona erdirmek için açılan davalardır. Boşanma davaları gerek anlaşmalı olarak gerek çekişmeli olarak açılacağı hallerde bir avukat desteği alınması son derece önemlidir.

Boşanma davası ile birlikte talep edilebilecek maddi manevi tazminat, nafaka vb. Alacak kalemleri olduğu gibi boşanmaya bağlı fakat ayrı dava olarak açılan ziynet eşyası alacağı, ev eşyası alacağı davaları olabilmektedir, bu nedenle boşanmaya bağlı olarak gerekli bazı hukuki işlemlerin ve sürelerin yer aldığı bu işlemlerde süreçleri takip ederek boşanmanın müvekkilin çıkarlarına hizmet edecek şekilde anlaşmanın sağlanması için bu konuda görev yapan uzman vekilin davanın açılması ve sonuçlanmasına kadar olan süreçte önemli role sahiptir. Davanın lehe sonuçlanması ve oluşabilecek bir hak kaybının engellenmesi, gerekli delillerin ve ispat niteliğinde olan belgelerin sağlanabilmesi için boşanma davaların takibi yapılarak tarafların lehine sonuçlanması için boşanma davası açacak kişilerin aile hukuku alanında çalışan avukat yardımı almasını tavsiye etmekteyiz.

İŞ HUKUKU

İş Hukuku Davalarında Avukatlık Desteği

İşçi işveren arasındaki ihtilaflardan doğan işçi alacakları davaları, işe iade davaları, iş kazası meslek hastalığı davaları, hizmet tespiti davaları, sigortalılığın tespiti davaları iş hukuku davalarının önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

İş hukuku alanında dava açmak isteyen kişilerin bu alanda çalışan avukatlardan dava ve danışmanlık hizmeti alması hak kaybına uğramaması açısından son derece önemlidir. Zira iş hukuku davaları dikkat edilmesi gereken dava açma süreleri olabildiği gibi dava açılışından sonra da davanın uzman bir avukat tarafından takibi, mahkemeye sunulacak delillerin tespit edilmesi ve dava devam ederken ıslah gibi müesseselerde sürelerin kaçırılmaması açısından önemlidir.

İş davalarına konu olabilecek işçilik alacağı davaları, işe iade davaları işçi ücretleri, haksız fesihten doğan kötü niyet tazminatı davaları, sendikal faaliyetler nedeni ile yapılan fesihler gibi birçok hukuki ihtilafta sunulacak delillerin tespiti ile mahkemeye sunulacak delillerin tüm detaylarını inceleyerek dilekçenin hazırlanmasında büromuz avukat desteğiyle iş davalarında olan uyuşmazlıklarda profesyonel çalışma alanı sunmaktadır.

bursa is hukuku avukati
Gayrimenkul Hukuku

Kira Uyuşmazlıkları ile Kiracı Tahliye Davalarında Avukatlık Desteği

Kiracı ve Kiraya veren arasında yer alan uyuşmazlıkların çözümünde gerekli hukuki destek sağlanması amacı ile büromuz kira bedellerinden doğan uyuşmazlıklarda ve tahliye davalarında dava ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kira uyuşmazlıklarına ilişkin arabuluculuk şartının yasalaşması ile birlikte kiracı veya kiraya veren doğrudan dava açamayacak öncelikle arabuluculuk yoluna başvurması gerekecektir. Arabuluculukta kiracı ve kiraya veren anlaşması halinde dava yoluna gidilmeyecek uyuşmazlık arabuluculuk yolu ile çözümlenmiş olacaktır. Tarafların anlaşmaya varamaması halinde dava süreci başlayacaktır. Kira uyuşmazlıklarına ilişkin zorunlu arabuluculuk düzenlemesinin yürürlüğü girmesi ile birlikte kira uyuşmazlıkları zorunlu arabuluculuğa tabi olacaktır. Arabuluculuk sürecinin doğru ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için avukat desteği alınması son derece önemlidir.

Hukuki Makaleler