konkordato

Konkordato ilan etmek, bir şirketin iflasını önlemek ve borçlarını yapılandırmak amacıyla başvurduğu bir hukuki süreçtir. Bu blog yazısında, konkordato nedir, hangi şartlar altında ilan edilebilir ve sürecin nasıl işlediği gibi temel konulara değineceğim. Ayrıca konkordato ilanının avantajları ve dezavantajları ile alacaklılara etkisi hakkında bilgi vereceğim. Eğer konkordato ilan etmeyi düşünüyorsanız hangi belgeleri hazırlamanız gerektiğini de bu yazıda bulabilirsiniz. Konkordato süreci hakkında merak ettiğiniz her şeyi bu blog yazısında bulabilirsiniz.

Konkordato nedir ve amacı nedir?

Konkordato bir şirketin borçlarını ödemekte güçlük çektiği durumlarda, mahkeme nezaretinde gerçekleştirilen, borçların yeniden yapılandırılması ve ödenmesi amacıyla yapılan bir anlaşmadır. Konkordatonun temel amacı, şirketin iflasını önlemek ve zaman kazanarak borçlarını ödemek için bir ödeme planı oluşturmaktır. Bu süre zarfında, şirketin faaliyetlerini devam ettirmesi ve borçlarına karşı adil bir şekilde hareket etmesi hedeflenir.

Konkordato ilan etmek için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Öncelikle, şirketin mali durumunun kötüye gitmesi ve borç ödemelerini yerine getirememesi gerekmektedir. Bu durumu kanıtlamak için, şirketin mali tabloları, borç belgeleri ve benzeri dokümanlar sunulmalıdır. Ayrıca, konkordato talebiyle mahkemeye başvuracak olan şirketin ticari faaliyetlerini sürdürme kapasitesine ve gelecekteki borçlarını ödeme potansiyeline sahip olduğunu kanıtlaması da önemlidir.

Konkordato süreci genellikle mahkeme nezaretinde yürütülür. Şirket, konkordato başvurusunu yapar ve mahkeme, borçlarını ödeyebilecek bir ödeme planı oluşturulmasını talep eder. Bu süreçte, mahkeme zarar gören tarafları koruma amacıyla bir görevli atayabilir. Görevli, şirketin mali durumunu inceleyerek, adil ve sürdürülebilir bir ödeme planının oluşturulmasında rol oynar. Bu ödeme planı, şirketin borçlarını ödeyebilmesi için belirlenen taksitlerin zaman içinde ödenmesini içerir.

Bir konkordato ilanının alacaklılara etkisi, borçlu şirketin borçlarını ödeme konusunda daha fazla zaman kazanması ve iflasın önlenmesidir. Alacaklılar, konkordato süreci boyunca alacaklarına erişemeyebilir veya alacaklarının tamamını tahsil edemeyebilir. Ancak, konkordato süreci, şirketin borçlarını ödemesini sağlamak için bir fırsat yaratır. Belirli bir zaman içinde ödemelerin gerçekleştirilmesiyle, alacaklıların borçlarının büyük bir kısmının karşılanması mümkün olabilir.

 • Konkordato, borçlu şirketin iflasını önlemek için bir fırsat yaratır.
 • Şirketin mali durumunun kötüye gitmesi ve borçlarını ödeme güçlüğü çekmesi durumunda konkordato talep edilebilir.
 • Konkordato sürecinde, bir ödeme planı oluşturularak borçların sürdürülebilir bir şekilde ödenmesi hedeflenir.
Konkordato Nedir?Konkordato Amacı
Borçların yeniden yapılandırılmasıŞirketin iflasını önlemek
Mahkeme nezaretinde gerçekleştirilirŞirketin mali durumunu düzeltmek
Alacaklıların korunmasıBorçların zaman içinde ödenmesi

Konkordato İlan etmek için gereken şartlar nelerdir?

Konkordato, bir şirketin mali durumunu düzeltmek ve iflas etmekten kaçınmak amacıyla alacaklılarıyla anlaşma yapmasını sağlayan bir hukuki süreçtir. Bu süreci başlatmak için belirli şartlar sağlanmalıdır.

Birincisi, şirketin mali durumunun kötüleştiğini kanıtlaması gerekmektedir. Şirketin, borçlarını ödeme güçlüğü çekecek kadar zor durumda olduğunu gösteren finansal belgeler sunması önemlidir.

İkincisi, şirketin konkordato başvurusu için adli kontrol altına alınması gerekmektedir. Mahkeme, şirketin mal varlığını ve işlemlerini kontrol altına alabileceği bir konkordato komiseri atar.

 • Şirketin mali durumunun kötüleştiğini kanıtlayan finansal belgeler
 • Adli kontrol altına girebilmek için başvurulan mahkeme kararı
Gereken ŞartlarAçıklama
Finansal BelgelerŞirketin mali durumunu gösteren ve borçlarını ödeme güçlüğü çekecek durumda olduğunu kanıtlayan belgeler.
Mahkeme KararıŞirketin adli kontrol altına alınması ve konkordato sürecinin başlayabilmesi için mahkeme tarafından verilen karar.

Konkordato ilanı için hangi belgeler hazırlanmalıdır?

Konkordato ilanı için belgelerin hazırlanması süreci oldukça önemlidir. Bu belgeler, konkordato talebinin gerekçeleri ve mali durumunun doğru bir şekilde yansıtılmasını sağlar. Konkordato ilanı için hazırlanan belgelerin eksiksiz ve doğru olması, konkordato sürecinin başarılı bir şekilde ilerlemesi açısından büyük önem taşır.

Konkordato ilanı için hazırlanması gereken belgeler genellikle şu şekildedir:

 • İşletmenin mali durumunu gösteren belgeler: Nakit akım tablosu, gelir tablosu, bilanço gibi finansal tablolar konkordato ilanı için hazırlanan belgeler arasında yer alır. Bu belgeler, işletmenin mevcut mali durumunu objektif bir şekilde gösterir ve konkordato talebinin gerekçelerini destekler.
 • Kredi ve borç bilgileri: İşletmenin mevcut kredi ve borç durumu, borçlu olan tarafların kimlik bilgileri, borç türü ve miktarı gibi bilgileri içeren belgeler konkordato ilanında sunulması gereken belgeler arasındadır. Bu belgeler, alacaklıların doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlar.
 • İşletme faaliyetlerine dair belgeler: İşletmenin varsa tescil belgesi, faaliyet raporu, müşteri ve tedarikçi listeleri gibi belgeler de konkordato ilanı için hazırlanmalıdır. Bu belgeler, işletmenin hangi sektörde faaliyet gösterdiğini, müşteri ve tedarikçi ilişkilerini ve ticari faaliyetlerini gösterir.
Belge AdıAçıklama
Finansal Tablolarİşletmenin nakit akım tablosu, gelir tablosu ve bilançosunu içeren finansal belgeler.
Kredi ve Borç Bilgileriİşletmenin mevcut kredi ve borç durumu ile borçlu tarafın kimlik bilgilerini içeren belgeler.
İşletme Faaliyetlerine Dair Belgelerİşletmenin tescil belgesi, faaliyet raporu, müşteri ve tedarikçi listeleri gibi belgeler.

Konkordato ilanı için hazırlanan belgelerin doğru ve eksiksiz olması, konkordato sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlar. Bu belgeler, alacaklıların ve mahkemenin işletmenin mali durumu hakkında doğru bir değerlendirme yapmasına yardımcı olur.

Konkordato süreci nasıl işler?

Konkordato süreci, bir şirketin finansal zorluklarla karşı karşıya kaldığı durumlarda uygulanan bir maliyet indirme ve borç yapılandırma mekanizmasıdır. Bu süreç, şirketin iflasını önlemek veya iflas etmiş bir şirketi yeniden yapılandırmak için kullanılır. Konkordato süreci, mahkeme denetimi altında gerçekleşir ve belirli kurallar ve prosedürler çerçevesinde ilerler.

Konkordato süreci genellikle şirketlerin mali durumlarını iyileştirmek için bir fırsat olarak görülür. Bu süreç, şirketin borçlarını yeniden yapılandırmasına ve ödeme planlarını yeniden düzenlemesine olanak sağlar. Böylece, şirketin iflas riski azalır ve faaliyetlerine devam etmesi sağlanır.

Konkordato süreci, şirketin iflasını önlemeyi amaçladığı için genellikle şirketin tüm varlıklarını korumak için tasarlanmıştır. Şirket, konkordato başvurusu yaptıktan sonra, borçlarını ödemek için belirli bir süre içinde bir ödeme planı sunmalıdır. Bu ödeme planı, şirketin borçlarını nasıl yeniden yapılandıracağını ve nasıl ödeyeceğini ayrıntılı bir şekilde açıklar.

Konkordato sürecinin ana adımları:

 1. Şirketin başvurusu ve konkordato talebi
 2. Mahkemenin konkordato talebini değerlendirmesi
 3. Geçici mühletin verilmesi
 4. Alacaklıların duruşmalara katılması ve alacak taleplerinin incelenmesi
 5. Defter kayıtlarının incelenmesi ve ekonomik raporun hazırlanması
 6. Tedbirler ve tasarrufların alınması
 7. Komiserin atanması ve şirketin faaliyetlerinin denetlenmesi
 8. Konkordato planının hazırlanması ve kabul edilmesi
 9. Konkordato planının uygulanması ve denetlenmesi
 10. Konkordato sürecinin sona ermesi veya iflas durumuna geçilmesi

Konkordato Sürecinin Etapları

EtapAçıklama
1Şirketin başvurusu ve konkordato talebi
2Mahkemenin konkordato talebini değerlendirmesi
3Geçici mühletin verilmesi
4Alacaklıların duruşmalara katılması ve alacak taleplerinin incelenmesi
5Defter kayıtlarının incelenmesi ve ekonomik raporun hazırlanması
6Tedbirler ve tasarrufların alınması
7Komiserin atanması ve şirketin faaliyetlerinin denetlenmesi
8Konkordato planının hazırlanması ve kabul edilmesi
9Konkordato planının uygulanması ve denetlenmesi
10Konkordato sürecinin sona ermesi veya iflas durumuna geçilmesi

Konkordatonun alacaklılara etkisi nasıldır?

Konkordato, bir şirketin iflasa gitmesini önlemek ve ekonomik sorunlarını çözmek amacıyla alacaklılarla yapılan bir anlaşmadır. Bu anlaşmanın alacaklılara olan etkileri birçok açıdan farklılık gösterebilir.

Birinci olarak, konkordato süreci başladığında, alacaklıların alacaklarını tahsil etmeleri durdurulur. Bu durum, şirketin mali durumunu düzeltmesi ve iflası önlemesi için zaman sağlar. Alacaklılar, konkordato sürecinde alacaklarını tahsil edemezler ancak borçlunun iflasına karşı da güvence altında olurlar. Bu nedenle, konkordato şirketin iflas etmesini önleme yolu olarak da değerlendirilebilir.

İkinci olarak, konkordato süreci sırasında alacaklılar arasında eşit muamele ilkesi geçerlidir. Yani, şirketin borçlarını geri ödeme planı, tüm alacaklılar için eşit koşullarda oluşturulur. Bu da alacaklıların kendilerini koruma altında hissetmelerini sağlar. Alacaklılar, konkordatoda belirtilen plana uygun olarak ödemelerini alır ve borçlunun mali durumunun düzelmesini takip edebilirler.

Son olarak, konkordato ilanının alacaklılara etkisi, borçlunun mal varlığının korunmasını ve tasfiyesini kapsar. Konkordato sürecinde, şirketin mal varlığına el koyan alacaklılar, bu malları satamazlar veya tasfiye edemezler. Bu da şirketin kısmi iflasını engeller ve alacaklıların daha fazla zarar görmesini önler.

Bu nedenlerle, konkordato süreci alacaklılar için hem avantajlı hem de dezavantajlı olabilir. Şirketin mali durumunun düzeltilmesine ve iflasın önlenmesine yardımcı olması açısından avantaj sağlarken, alacakların gecikmeli tahsil edilmesi ve risklerin olması dezavantajları arasında yer alır. Alacakların konkordato sürecinde nasıl etkileneceği, konkordato planının detaylarına bağlı olarak değişiklik gösterecektir.

Konkordato İlanının avantajları nelerdir?

Konkordato ilanının avantajları, finansal sıkıntı içinde olan şirketlere çeşitli imkanlar sunar. Bu süreç, borçlarını ödemekte zorlanan şirketlerin iflasa gitmek yerine yeniden yapılanma fırsatı bulmasını sağlar. Bu nedenle konkordato ilanı, işletmelerin batmaktan kurtulmasına yardımcı olabilir.

Birinci avantaj olarak, konkordato ilanı ile şirketler, ödeme planları yaparak acil ödeme durumlarını düzenleyebilirler. Bu sayede, borçlarını yeniden yapılandırma fırsatı bulurlar ve iflas riskini azaltırlar. Şirketler, belirli bir süre içinde borçlarını taksitler halinde geri ödeyebilir ve finansal durumlarını düzeltme şansı elde ederler.

İkinci olarak, konkordato ilanı, şirketlere kefil ve teminat veren kişilerin de korunmasını sağlar. İflas durumunda, kefil ve teminat verenler, borçları nedeniyle ciddi maddi kayıplar yaşayabilirler. Ancak konkordato ilanı sayesinde, bu kişilerin hakları da korunur ve maddi zorluklar yaşanmasının önüne geçilir.

 • Ödeme planı yapma imkanı
 • Kefil ve teminat verenleri koruma
Konkordato ilanının Avantajları
Ödeme planı yapma imkanı
Kefil ve teminat verenleri koruma

Konkordato İlanının dezavantajları ve riskleri nelerdir?

Konkordato bir şirketin mali zorluklarla karşılaştığında alacaklılarıyla anlaşma yaparak iflas masasına gitmekten kaçınmasına olanak sağlayan bir maliyet tasarrufu yöntemidir. Ancak, konkordato ilanının bazı dezavantajları ve riskleri vardır. Bu yazıda, konkordato ilanının dezavantajları ve riskleri hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.

Birinci dezavantajı, konkordato ilanının şirket için itibar kaybına neden olabilmesidir. Konkordato ilanı, şirketin finansal sıkıntıları olduğunu ve ödemelerini yerine getiremediğini açıklar. Bu durumda, şirketin itibarı zedelenebilir ve mevcut müşterilerin ve iş ortaklarının güveni azalabilir.

İkinci dezavantajı, konkordato ilanının şirketin operasyonel faaliyetlerini olumsuz etkileyebilmesidir. Konkordato süreci zaman alıcıdır ve şirketin normal iş akışını kesintiye uğratabilir. Bu durumda, şirketin tedarikçi ilişkileri, üretim ve satış gibi operasyonel faaliyetler etkilenebilir.

DezavantajlarRiskler
Bağımsız hareket etme yeteneğinin kaybolmasıAlacaklıların taleplerinin artması
Şirketin büyümesinin ve gelişmesinin engellenmesiMaliyetlerin artması
Yeni kredi imkanlarının azalmasıRekabet gücünün düşmesi

Diğer bir risk ise konkordatonun şirketi iflasa sürükleyebilmesidir. Konkordato ilanı yaparak şirket, mali durumunu düzeltmek ve iflasa gitmekten kaçınmak ister. Ancak, konkordato süreci başarısız olursa, şirketin iflas etme riski artar. Bu durumda, şirketin varlıkları likiditeye dönüştürülebilir ve şirket iflas edebilir.

Sık Sorulan Sorular

Konkordato nedir ve amacı nedir?

Konkordato, borçlu bir şirketin borçlarını yeniden yapılandırmak veya azaltmak amacıyla başvurduğu bir hukuki işlemdir. Konkordato, şirketin iflasa gitmesini engellemek ve borçlarını yönetilebilir hale getirmek amacıyla yapılır.

Konkordato ilan etmek için gereken şartlar nelerdir?

Konkordato ilan edebilmek için şirketin iflasa sürüklenmiş olması veya iflasın yakın olduğunun kanıtlanması gerekmektedir. Diğer şartlar ise konkordatoyu yapmak isteyen şirketin mali durumu, alacaklı sayısı, alacak miktarı ve borçların yapılandırılma planı gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Konkordato ilanı için hangi belgeler hazırlanmalıdır?

Konkordato ilanı için hazırlanması gereken belgeler şirketin mali durumunu ve borçlarını detaylı bir şekilde açıklayan bir mali tablo, konkordato planı, alacaklı listesi ve varsa varlık ve borç tespit raporları gibi belgelerdir.

Konkordato süreci nasıl işler?

Konkordato süreci, şirketin konkordato ilan etmesiyle başlar. Daha sonra mahkemeye konkordato talebi başvurusu yapılır. Mahkeme, talebi inceler ve gerekli belgelerin tamamlanıp tamamlanmadığını ve konkordatonun şirket için uygun olup olmadığını değerlendirir. Eğer konkordato talebi kabul edilirse, borçlu şirkete bir konkordato komiseri atanır ve konkordato süreci başlar.

Konkordatonun alacaklılara etkisi nasıldır?

Konkordato, alacaklıların borçlarını tahsil etmelerinde bazı sınırlamalar getirebilir. Şirketin borçlarını yapılandırması veya azaltması durumunda, alacaklılar belirli bir oranda ödeme alabilirler. Ancak konkordatonun kabul edilmesi durumunda, alacaklıların tamamının borçlarını tahsil etmesi garanti değildir.

Konkordato ilanının avantajları nelerdir?

Konkordato ilanı, borçlu şirkete iflas etmeden borçlarını yeniden yapılandırma veya azaltma fırsatı sunar. Bu sayede şirketin faaliyetlerine devam etmesi mümkün olabilir. Ayrıca konkordato sürecinde şirket, borçlarını yönetebilmek için zamana sahip olur ve alacaklılarla anlaşma sağlanabilir.

Konkordato ilanının dezavantajları ve riskleri nelerdir?

Konkordato ilanı, alacaklıların borçlarını daha az bir miktarla tahsil etmesine neden olabilir ve bu durum alacaklıların zarara uğramasına yol açabilir. Ayrıca, konkordatonun başarısız olması durumunda şirketin iflas etme riski devam eder ve şirketin itibarı ve güvenilirliği etkilenebilir.

Benzer Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir