hizmet tespiti

Hizmet Tespiti Davası Nedir?

 Hizmet tespiti davası nedir? Bir işçi işverene hizmet tespiti davası açarsa ne olur? Hizmet tespiti davasının bedeli nedir? Hizmet tespit davası neye göre belirlenir ya da hizmet tespiti davasının telafisi var mıdır yok mudur? Gibi pek çok konu ile ilgili olarak hakkını aramak isteyen işçilerin ya da bu konu ile ilgili haklı ya da haksız olarak birtakım sorunlar yaşayan işverenlerin merak etmiş olduğu konular arasında yer alır.

 Bu makalemizde işçilerin tüm haklarını savunmaları ve bilmeleri açısından bir takım önemli hukuki bilgiler vermek durumundayız. Hizmet tespiti konusu ile ilgili olarak son derece büyük bir önem taşıyan bu konuyu gündeme getirmiş bulunmaktayız. Eğer siz de İş yeriniz ile ilgili bu tip bir haksızlığa uğradığınızı düşünüyorsanız ilk olarak hizmet tespiti konusu ile ilgili bilgi edinmek için ve bu davayı ne gibi koşullar neticesinde açma şansınız olacağını öğrenmek için bu makalemize göz atabilirsiniz.

 Hizmet Tespiti Nedir?

 Hizmet tespiti nedir denildiği zaman her işçinin bilmesi gerekli olan bu terimi bu şekilde açıklayabiliriz;

 Bir işçinin çalışmaya başlamış olduğu gün itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilgili dosyasının oluşturulması anlamına gelir diyebiliriz. Yani bir işçi özel sektörde ya da kamuda herhangi bir işe başladığı zaman işveren tarafından muhasebe aracılığıyla işçinin söz konusu kurumda çalıştığına dair bir başvuru yapılması gerekmektedir. Bu başvuru sonucunda kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak Sigorta primlerinin yatırılması ve çalışılan gün sayısının belirtilmesi son derece büyük bir önem taşır. Bu durum hizmet tespiti olarak bilinmektedir.

 Hizmet tespiti için e-devlet sistemi üzerinden giriş yaparak Sosyal Güvenlik Kurumu araştırması yaparak sigortanızın aktif bir şekilde devam edip etmediğini tespit edebilirsiniz. Sigortanız aktif bir halde devam etmediği durumlarda sigortalılığınızın işveren tarafından bildirilmemesidir. . Bu aşamada e devlet üzerinden işe giriş bildirgenizde meslek kodunuz yer almaktadır.  Bu ibarede de hangi meslek grubunda ne konumda çalıştığınıza dair bilgi sahibi olabilirsiniz. Aynı zamanda bunun yanı sıra sigorta primlerinizin yatıp yatmadığından da haberdar olabilirsiniz.

 Söz konusu sistem üzerinden sigorta primlerinizin aylık olarak ne kadar yattığını da takip etmek sizin için son derece büyük bir önem taşımaktadır. Eğer ki işveren sizi sigortalı göstermiş olduğu halde yani hizmet tespitinizde herhangi bir sıkıntı olmadığı halde yine de sigorta primleriniz yatmıyorsa ya da eksik yatıyorsa bu konu ile ilgili olarak da bir hizmet tespit davası açma gibi bir hakkınız olacaktır. Bu sebepten dolayı sık sık e-devlet sistemi üzerinden hizmet tespitinizin yapılıp yapılmadığını ya da hizmet tespitiniz yapılmış olsa bile sigortanızın tam olarak eksiksiz bir şekilde yatıp yatmadığını kontrol etmeniz son derece faydalı olacaktır.

 Hizmet Tespit Davası Şartları Nelerdir?

 Hizmet tespit davası şartları nelerdir? Konusu ile ilgili olarak şunları söylemek mümkün olacaktır;

 • Çalışılan iş yerinin 5510 sayılı iş kanununun hükümlerine uygun olan bir çalışma sistemi olması gerekli olacaktır
 • Sigortasız iş görme gibi bir durum söz konusu olmuşsa dava tarihi öncesinde Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından bu durumun tespit edilmemiş olması gerekir
 •  Bu durumda bir işçinin çalışmaya başlamış olduğu Sosyal Sigortalar kurumuna bildirilmemiş ve priminin yatırılmamış ya da eksik yatırılmış olması esas alınır
 •  Hak düşürücü süre kapsamında bir dava açılması söz konusu olmalıdır
 •  İşçinin sigortalı sayılacak bir durumu söz konusu olmamalıdır

 Hizmet tespit davası ile ilgili olarak sözünü etmiş olduğumuz tüm detaylar son derece büyük bir önem taşımaktadır. Bu konu ile ilgili olarak her bir detayın tek tek incelenmesi söz konusu olacaktır. Hizmet tespit davası yukarıda belirtilmiş olan kurallar çerçevesinde görülür. Bu sebepten dolayı şartlarınızın söz konusu olan bu kurallara uygun olmasına dikkat etmeniz son derece büyük bir önem taşır.

 Hizmet Tespit Davasında Zaman Aşımı Nedir?

 Hizmet tespit davasında zaman aşımı nedir? Konusu ile ilgili olarak bir yorum yapacak olursak bu noktada zaman aşımı değil hak düşme durumu söz konusu olacaktır. Çünkü kanunlara göre hizmet tespiti için belirtilen süre geçmiş olduğu zaman hak düşme durumu ortaya çıkar. Yani bu hususta kişinin belirtilen süre geçtiği zaman herhangi bir hizmet tespit davası açma hakkı kalmaz. Bu sebepten dolayı bu davayı belirli süre içerisinde açmak son derece büyük bir önem taşır.

 Hak düşürücü durumlarda birtakım istisnalar da söz konusu olduğu takdirde bile hizmet tespit davası açılabilir. İstisna olan durumlar iş kanunu yönetmeliğinde maddeler halinde geçmektedir. Bu istisnai durumların bazıları şu şekilde açıklanabilir;

 Sigortalı olan bir kişinin aylık sigorta prim tablosu, işe giriş bildirgesi, sigortalı hesap fişi belgeleri ya da 4 aylık sigorta primleri bordrosu gibi birtakım belgelerin SGK’ya verilmiş olması

 İşçinin söz konusu kurumda çalıştığına dair ispatının olması

 İşçinin yargı kararı ve işçinin alacak taleplerine bağlı olarak bir kesin hüküm niteliği taşımış olması

 Yukarıda sözü edilen durumların dışında herhangi bir durum söz konusu olduğu zaman hak düşürücü süre aşılmış ise kesinlikle bu durumda hukuki bir işlem yapılmayacaktır. Hak düşürücü yani zaman aşımı süre içerisinde bu davanın açılamaması işçinin birtakım haklarının kaybedilmesi anlamına gelir. Bu sebepten dolayı bu konu ile ilgili olarak zamanında hareket etmek, işçi tarafından son derece büyük bir önem taşır.

İşçinin işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna işe giriş bildirgesinin verilmiş olması halinde işçi beş yıllık hak düşürücü süre ile karşı karşıya kalmadan her zaman hizmet tespiti davası açabilmektedir. Özellikle emeklilik şartları için işçinin 1999 öncesi çalışmaları büyük önem taşımaktadır. Bu noktada işçinin 1999 öncesinde çalıştığının tespiti için işveren tarafından SGK ‘ya işe giriş bildirgesinin verilmiş olması halinde 2022 yılında Hizmet tespiti davası açılabilecektir. Işçi 1999 öncesi çalışmalarının olduğunu ispatlamak için tanık dahil her türlü delil ile ispatlayabilmektedir. Bu nedenle açılacak hizmet tespiti davalarında davalı olarak hem işverenin hem de Sosyal Güvenlik Kurumu taraf olarak gösterilmelidir. İşçinin hizmet tespit davasını kazanması halinde geriye dönük olarak primleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işlenecektir. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından işverene rücu edilecektir. İşçinin hizmet tespiti davasını kazanması halinde emekliliğe hak kazanma süreleri yeniden hesaplanacaktır. Bu nedenle işçiler için hizmet tespiti davaları büyük önem arz etmektedir.

 Hizmet Tespit Davası İçin Hangi Mahkemeye Başvurmak Gerekir?

 Hizmet tespit davası için hangi mahkemeye başvurmak gerekir sorusunun yanıtı olarak kesinlikle iş mahkemelerinden söz etmek mümkün olacaktır. Bu konu ile ilgili olarak görevli olan mahkeme iş mahkemeleridir. Hizmet tespiti davalarında görevli mahkeme iş mahkemeleridir.

 Söz konusu olan iş hukuku davalarında iş mahkemelerinin yetkili yerleşim yeri işçinin ya da davalının bulunduğu yer olacaktır. Aynı zamanda iş yerinin bulunduğu yer de iş mahkemelerinin yerleşim yeri olarak kabul edilir. İşçi hizmet tespiti davalarında işin yapıldığı yer yetkili iş mahkemesinde dava açabilmektedir. Örneğin işçi Bursa İlinde çalışmış ise hizmet tespiti davasını Bursa iş mahkemesinde açabilecektir.

Görev kuralları dava şartlarından görülür. Bu nedenle görevli mahkeme olan iş mahkemeleri dışında baka bir mahkemede hizmet tespiti davası açılması halinde dava görevsizlik nedeni ile usulden reddedilecektir. İş mahkemelerinin bulunmadığı iller de görevli mahkeme iş mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemeleridir.  Hizmet tespit davasının yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi herhangi bir usulü hata halinde dava süresi uzayabilecektir. Bu sebepten dolayı gerekli olan dilekçe, tecrübeli bir iş hukuku alanında faaliyet gösteren hizmet tespiti davaları avukat tarafından yürütülmesi hak kaybına uğramamak için önemlidir.

Bursa işçi avukatı Gizem Ramazanoğlu

Benzer Yazılar

$ s Yorumlar

 1. İyi akşamlar Gizem hanım ben Bursa erikli’de oturuyorum 1992 den 1995’e yani 20 yaşına kadar tekstil fabrikasında 12 saat vardiyalı çalıştım sigorta numaram var ama prim ödenmemiş o dönem fabrikada çalıştığıma dair iş arkadaşlarım var hizmet tespit davası açabilir miyim

  1. Merhaba , İşe giriş bildirgeniz verilmiş ise eğer dava açma hakkınız bulunmaktadır.

 2. Merhaba Gizem hanım 01/06/1980 doğumluyum 01/09/1995 bir iş yerinde çalışırken sigorta müfettişleri aniden içeri girdi benim sigortami yapılmasını söylediler bana iki gün sonra skk kartını verdiler artık sigortalisin dediler fakat adıma hiç prim ödenmemiş gözüküyor e devlette şimdi ben ne yapabilirim yardımcı olursanız sevinirim

  1. Merhaba; işe giriş bildirgeniz verilmiş ise eğer dava açma hakkınız bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir