Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Evliliğin hukuken sonlandırılmasına genel olarak “boşanma” denir. Ancak bu süreç, çok sayıda neden ve prosedürü içermektedir. İşte bu makalemizde boşanma sürecini, boşanma sebeplerini ve yargılama usullerini detaylı bir şekilde ele alacağız.

Boşanma Nedenleri

Boşanma nedenleri, temelde iki ana kategoriye ayrılır: genel ve özel.

 1. Genel Boşanma Sebebi: Evlilik birliğinin esasından sarsılmasıdır. Bu, Medeni Kanun’un 166. maddesine göre tanımlanmıştır.
 2. Özel Boşanma Sebepleri: Bu sebepler şunlardır:
 • Zina (Medeni Kanun 161. Madde)
 • Hayata kast eden eylemler, aşırı derecede kötü veya kişiyi aşağılayan davranışlar (Medeni Kanun 162. Madde)
 • Suç işleme ve ahlak dışı yaşam (Medeni Kanun 163. Madde)
 • Terk etme (Medeni Kanun 164. Madde)
 • Akıl hastalığı (Medeni Kanun 165. Madde)

Buna ek olarak, boşanma sebepleri etkilerine göre “mutlak” ve “nisbi” olarak da ikiye ayrılmaktadır.

Mutlak Boşanma Sebepleri:

Bu sebeplerin varlığında, bu olayların evlilik birliğini temelinden sarsıp sarsmadığına bakılmaksızın boşanma kararı alınabilir. Bu sebepler arasında:

 • Terk
 • Zina
 • Anlaşmalı boşanma
 • Eylemsiz ayrılık
 • Hayata kast
 • Aşırı derecede kötü veya kişiyi aşağılayan davranışlar bulunmaktadır.

Nisbi Boşanma Sebepleri:

Nisbi boşanma sebepleri iddia edildiğinde, bu sebebin var olduğunun yanı sıra evlilik birliğinin esasından sarsıldığı da ispat edilmelidir. Bu sebepler:

 • Suç işleme ve ahlak dışı yaşam
 • Akıl hastalığı
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması şeklinde sıralanabilir.

Genel Boşanma Sebepleri

Boşanma, evlilik birliğinin sona ermesi olarak tanımlanabilir ve maalesef günümüzde oldukça yaygın bir durumdur. Boşanma nedenleri oldukça çeşitli olabilir ve her çiftin evliliğini etkileyen farklı sebepler olabilir. Bu yazıda, genel boşanma sebeplerine değineceğiz.

Birinci neden olarak, uyumsuzluk gösterilebilir. Her insan farklı bir kişilik yapısına sahip olduğu için, çiftler arasında zamanla uyumsuzluk yaşanabilir. Farklı ilgi ve hobiler, yaşam tarzlarındaki farklılıklar ve değerler sistemleri arasındaki uyumsuzluk, evliliği olumsuz etkileyebilir.Evlilik birliğindeki bir diğer önemli sorun, iletişim eksikliğidir. İletişim, sağlıklı bir evlilik için temel bir unsur olduğu gibi, eksikliği de birliği zayıflatabilir. İletişim eksikliği, çiftler arasında anlaşmazlıkların artmasına ve sorunların çözülmesinin güçleşmesine neden olabilir.

Evli çiftler arasında yaygın bir sorun olan finansal sorunlar da boşanma sebepleri arasında yer alır. Para, evliliklerde gerilim yaratabilen ve çiftler arasındaki ilişkiyi etkileyebilen bir konudur. Ortak bir bütçe yönetimi konusunda anlaşmazlık, maddi sıkıntılar ve mali huzursuzluk evlilik birliğinin zedelenmesine yol açabilir.

Bunlar sadece genel olarak bilinen boşanma sebeplerinden bazılarıdır. Elbette, her çiftin boşanma nedenleri farklı olabilir ve karmaşık bir yapıya sahip olabilir. Ancak, uyumsuzluk, iletişim eksikliği ve finansal sorunlar gibi temel sorunlar, genel boşanma sebepleri arasında sıklıkla göze çarpmaktadır.

Zina Nedeniyle Boşanma

Zina, birçok toplumda ciddi bir ihanet olarak kabul edilir ve evlilik ilişkisine büyük zarar verir. Zina, evlilik birliğindeki güven duygusunu sarsar ve çiftler arasında derin bir yara açabilir. Bu nedenle, zina nedeni olabilir boşanmalar da oldukça sık görülen bir durumdur.

Zina davalarında, tarafların kanıtlar sunması ve mahkemenin de bu kanıtları değerlendirmesi önemlidir. Adli kayıtlar, tanıkların ifadeleri ve diğer deliller, zinanın gerçekleştiğini kanıtlamak veya yalanlamak için kullanılabilir. Bu tür bir boşanma davası, çiftlerin arasındaki güven sorununu artırabilir ve psikolojik olarak travmatik bir deneyim olabilir.

Zina nedeniyle boşanma davalarında, çiftlerin maddi ve duygusal olarak da etkilendiği gözlemlenmiştir. Mağdur olan tarafın yaralarını iyileştirme süreci uzun ve zorlu olabilir. Aynı zamanda çocukların da bu süreçten etkilenebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, çiftlerin zina olayını sağlıklı bir şekilde çözmek için profesyonel yardım alması önemlidir.

Hayata Kast Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma

Boşanma, evlilik birliğinin sona erdiği bir süreçtir ve pek çok farklı nedenle gerçekleşebilir. Birçok çift, yaşadıkları sorunları çözmek ve ilişkilerini kurtarmak için çaba gösterse de, bazı durumlarda boşanma kaçınılmaz hale gelir. Bu noktada, hayata kast onur kırıcı davranış, çiftler arasında boşanma sebeplerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır.

Hayata kast onur kırıcı davranış, bir insanın diğerine karşı kasıtlı olarak zarar verme niyetiyle gerçekleştirdiği eylemleri ifade eder. Bu davranışlar, fiziksel veya cinsel şiddet, tehdit, aşağılama, küçümseme veya sürekli psikolojik baskı gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir.

Bir evlilik birliğinde hayata kast onur kırıcı davranışların varlığı, çiftler arasındaki ilişkiyi ciddi şekilde etkileyebilir ve boşanma sürecini başlatıcı bir faktör olabilir. Bu tür davranışlar, sağlıklı bir ilişki ortamının oluşmasını engelleyerek çiftler arasında büyük bir güvensizlik ve huzursuzluk yaratır. Ayrıca, bu davranışları deneyimleyen tarafın fiziksel ve psikolojik sağlığı da olumsuz yönde etkilenir.

Suç İşleme Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma

Boşanma birçok farklı sebeple gerçekleşebilir. Bunlardan biri de suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nedenidir. Evlilik birliği içerisinde yaşanan suçlar ve ahlaki değerleri zedeleyen davranışlar, çiftler arasında ciddi sorunlara yol açabilir ve boşanma ile sonuçlanabilir.

Suç işleme, evlilik birliğinin temel değerlerine aykırı bir davranış olduğu için boşanma sebebi olarak kabul edilir. Eşler arasında yaşanan şiddet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlar, evlilik birliğinin sarsılmasına ve çiftlerin birlikte mutlu bir yaşam sürdürebilme yeteneklerinin zayıflamasına sebep olabilir. Bu tür suçlar, aile içinde güvensizlik ve korku ortamının oluşmasına neden olur ve çoğu zaman evliliğin sona ermesiyle sonuçlanır.

Diğer yandan, haysiyetsiz bir hayat sürmek de boşanma sebepleri arasında yer alır. Eşler arasında sadakat, güven ve saygı gibi değerlere dayalı bir ilişki, sağlıklı bir evlilik birliği için oldukça önemlidir. Eşlerden birinin sürekli olarak aldatma, yalan söyleme veya ahlaki değerleri zedeleyen davranışlar sergilemesi, diğer eşin duygusal olarak yıpranmasına ve evlilik birliğinin sarsılmasına neden olabilir. Bu durumda boşanma, çiftlerin arasındaki güveni yerle bir eden bir sonuç olabilir.

Boşanma sonucunda çiftlerin hem duygusal hem de maddi olarak kayıpları olabilir. Bu nedenle suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme gibi davranışların önüne geçmek, evlilik birliğinin sağlıklı ve mutlu bir şekilde devam etmesi için oldukça önemlidir. Çiftler arasında iletişim, anlayış ve saygı temelli bir ilişki kurulması, bu tür sorunların ortaya çıkmasını engelleyebilir ve boşanma riskini azaltabilir.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma
Boşanmanın sebepleri arasında suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme oldukça önemli bir yer tutar. Bu tür davranışlar, evlilik birliğinin temel değerlerine aykırı olduğu için çiftler arasında güvensizlik ve mutsuzluk ortaya çıkarabilir. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürmenin önüne geçmek, evlilik birliğinin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için gerekli adımların atılmasını gerektirir. İletişim, saygı ve anlayış temelli bir ilişki kurmak, bu tür sorunların aşılmasında önemli bir rol oynar.

Terk Nedeniyle Boşanma

Terk nedeniyle boşanma, evlilik birliğinin sarsılması sebepleri arasında yer almaktadır. Terk, bir eşin diğer eşiyle olan evlilik birliğini sonlandırma amacıyla ortak yaşamı terk etmesi olarak tanımlanabilir. Türk Medeni Kanunu’na göre, terk nedeniyle boşanma talep eden eş, terk edilen eşin ortak hayattan ayrılışının 6 ay boyunca sürmesi gerektiğini kanıtlamalıdır.

Terk nedeniyle boşanma kararı verilmesi için terk edilen eşin belli bir süre boyunca ortak hayattan ayrılması yeterli değildir. Bunun yanında terk eden eşin bu ayrılığı isteyerek ve sürekli bir şekilde yapması gerekmektedir. Ayrıca, terk edilen eşin, terk eden eşi sürekli olarak çağırmasına rağmen geri dönmemesi durumunda terk nedeniyle boşanma talebinde bulunulabilir.

Terk nedeniyle boşanma davalarında, mahkeme çocukların korunma ilkesini gözeterek karar vermektedir. Eğer evlilik birliği içerisinde çocuklar varsa ve boşanma durumunda çocukların durumu da göz önünde bulundurulmalıdır. Mahkeme, çocukların çıkarlarını koruyacak şekilde terk nedeniyle boşanma kararı verebilir.

Evlilik Birliğinin Sarsılması

Evlilik birliği, karı-kocanın birlikte yaşama ve kendilerini ortak hedeflere adama amacını taşıyan bir kurumdur. Ancak bazı durumlarda evlilik birliği sarsılabilir ve çiftlerin birlikte yaşama isteği ortadan kalkabilir. Evlilik birliğinin sarsılmasının birkaç farklı sebebi bulunmaktadır.

İlk olarak, iletişim eksikliği evlilik birliğinin sarsılmasına neden olabilir. Eşler arasında sağlıklı iletişim kurulamaması, duygusal ihtiyaçların karşılanamamasına ve anlaşmazlıkların büyümesine yol açabilir. Bu durumda çiftler arasında gerginlikler artar ve evlilik birliği sarsılır.

İkinci olarak, sadakatsizlik evlilik birliğinin sarsılmasına yol açabilir. Partnerlerden birinin ya da her ikisinin de sadakatsizlik yapması, güvenin sarsılmasına ve ilişkideki bağın zedelenmesine neden olur. Sadakatsizlik, evlilik birliğinin temel değerlerinden birini ihlal ettiği için boşanma sebebi olarak kabul edilebilir.

Genel Boşanma SebepleriZina Nedeniyle BoşanmaSadakatsizlik Bir Boşanma Sebebi Midir?
Evlilik birliğinin sarsılmasıEvlilik birliğinin sarsılmasıEvlilik birliğinin sarsılması
İletişim eksikliğiİletişim eksikliğiSadakatsizlik
SadakatsizlikSadakatsizlik

Aklı Hastalılığı Nedeniyle BoşanmaEvlilik Birliğinin SarsılmasıGenel Boşanma Sebepleri

Benzer Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir