evlilik birliğinin temelinden sarsılması

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma durumunda eşlerin ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılarak, eşlerden birinin diğer eşe karşı açmış olduğu boşanma davasıdır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanmada eşler arasında önceden öngörülemeyen ya da öngörülmüş olsa bile, eşlerin beraber yaşamını, beraber paylaşma amacının kalmaması, eşler için evliliği devam ettirememesi ve eşler arasında önemli fikir ve duygu ayrılığı yaşanması gibi durumlar, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını göstermektedir.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma da genellikle herhangi bir özel boşanma sebebine dâhil edilemeyen, ancak evliliklerde sık karşılaşılan bir durum olup, eşler arasındaki bu geçimsizliklerin boşanma sebebi oluşturabildiğidir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma unsurunun nedenleri ise özel boşanma sebebi olmayan hallerde evliliğin devamının mümkün olmaması karşılıklı yardım ödevlerinin ihlali gibi durumlardır.  Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma davasındaki durum eşlerin geçimsizlik veya ortak hayatı çekilmez hale getirmesi ve boşanmanın gerçekleşmesi hususunda önemli olacaktır. 

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma davasında Taraflar arasında anlaşmazlığın yaşanması veya bu durumun uzun sürmesi, evlilik birliğini temelden sarsarak, eşlerin birbirlerine karşı yaşananlara sabır göstermekte zorlanırken, taraflarının birbirlerine katlanabilmesi de söz konusu olmayacaktır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma davasında çoğunlukla eşlerin evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma durumunda maddi olarak bedensel ve manevi ruhsal olarak sarsacak niteliktedir. Bu nedenle yükümlülüklerini ihlal eden eş, bu durumu bilerek ve isteyerek meydana getirilebileceği gibi, davranışlarının sonuçlarını umursamayan, ilgisiz bir yapıda olması durumudur. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle eşlerden ortak hayatı sürdürmeleri beklenemeyecek ise, artık ortak hayatın çekilmez hale geldiğini ve dolayısıyla evlilik birliğinin temelden sarsıldığını ve bu boşanma sebebinin varlığı kabul edilecektir.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile açılan boşanma davasında tarafların kusur şartı aranmaz. Her iki eşte kusursuz olduğu halde dava açabilir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanmada hâkim çeşitli şartların varlığını da inceleyecektedir. İlk olarak evlilik birliğinin temelden sarsılmış olması ve eşler arasında duygu ve fikir ayrılığı olma durumunu araştıracaktır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile açılan boşanma da ikinci şart ise eşlerden biri için ortak hayatı sürdürmesi beklenemeyecek derecede olmasıdır. Sonuç olarak evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma durumunda Hâkim TMK m. 170’e göre eşlerin ortak hayata devam edemeyeceklerine kanaat getirerek, evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmaya karar verecektir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması anlaşmalı boşanma anlaşmalı boşanma olabileceği gibi çekişmeli boşanma da olabilir.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için anlaşmalı boşanmanın diğer şartlarının sağlanması gerekmektedir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması anlaşmalı boşanma davası için tarafların en az 1 yıldır evli olmaları gerekmektedir fakat evlilik birliğinin temelinden sarsılması anlaşmalı boşanma davası şartını sağlayamayan kişiler evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile çekişmeli boşanma davası açabileceklerdir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması anlaşmalı boşanma veya evlilik birliğinin temelinden sarsılması çekişmeli boşanma genel boşanma sebebidir.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme Neresidir?

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile anlaşmalı boşanma veya evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni çekişmeli boşanmada görevli mahkeme aile mahkemeleri olup yetkili mahkeme eşlerden birinin oturduğu yerleşim yeri mahkemesi ve eşlerin Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma davası açmadan önce son defa 6 aydan beri oturduğu yerleşim yeri mahkemesidir bu konuda seçim hakkı boşanma davasını açan tarafa aittir.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma Davasında Tazminat İstenebilir Mi?

Evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeni ile boşanma davası açan kişinin maddi manevi tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. Bu durumda evlilik birliğinin temelden sarsılmasında kusuru olmayan veya daha az kusuru olan taraf tazminat talep etme hakkına sahiptir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile boşanma davasında tarafların eşit kusurlu olması halinde tazminata hükmedilmeyecektir.

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Ne Anlama Gelir?

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması evliliğin devamının mümkün olmaması taraflar için evlilikte bir menfaat kalmaması ve evliliğin devamının çekilmez hale gelmesi demektir. bu durumda taraflar isterse Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile anlaşmalı boşanma davası açabileceği gibi taraflardan biri Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile çekişmeli boşanma davası açabilecektir.

Benzer Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir