iscinin emeklilik nedeniyle isten ayrilmasi

İşçinin emeklilik nedeniyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı talep edebilmesi için iş sözleşmesini, 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim ödeme gününün doldurulması nedeni ile iş sözleşmesini fesih ettiğini işverene bildirmesi gerekmektedir. İşçinin emeklilik nedeniyle işten ayrılması Fesih beyanında, bu hususun açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. İşyerinden emeklilik nedeniyle istifa ederek ayrılan işçi, istifaya ilişkin fesih beyanında, bu hususu açıkça belirtmediği takdirde geriye dönük olarak ayrıldığı işyerinden ayrılma tarihinde yasal koşullara sahip olduğunu ileri sürerek kıdem tazminatı talep edemeyecektir. Ancak bazı durumlarda işçinin emeklilik nedeniyle işten ayrılması kapsamında iş sözleşmesini fesih etmek yerine istifa etmesi durumunda işçinin gerçek iradesini yansıtmadığı, İş Kanununun 14. maddesinin birinci fıkrasının 5 nolu bendi kapsamında şartların sağladığı  ve işçinin bu kapsamda iş sözleşmesini fesih ettiği kabul edilerek işçinin emeklilik nedeniyle işten ayrılması durumunda yapılan fesihlerde bildirim öneli verilmesi gerekmeyerek İşçinin emeklilik nedeniyle işten ayrılması  bildirimsiz fesih olarak gerçekleşir.

İşçinin emeklilik nedeniyle işten ayrılması sonucunda Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan yazının dilekçe ekinde olması önemlidir. Ancak belgenin ekli olmaması, İşçinin emeklilik nedeniyle işten ayrılması iş sözleşmesinin feshini geçersiz   emeklilik nedeniyle işten ayrılması. İşverenin ödeme yükümlülüğü, belgenin sunulması ile başlar. İşçinin emeklilik nedeniyle işten ayrılması Belge sunulmadığı durumda, ödeme yapılması gerekmediği için işçi emeklilik nedeniyle işten ayrılması sonucunda alacağı kıdem tazminatının gecikmesi durumunda işverenden bu tazminat nedeniyle gecikme faizi talep edemeyecektir. İşçi emeklilik nedeniyle işten ayrılarak şartları doldurduğunu ileri sürmek sureti ile kıdem tazminatını alıp aynı işyerinde çalışmaya devam edemez. İşçinin emeklilik nedeniyle işten ayrılması 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine göre işçinin, kıdem tazminatına hak kazanması için öncelikle işverene ait işyerinde en az bir yıl çalışmış olması gerekir. İşçinin emeklilik nedeniyle işten ayrılması Bir yıllık sürenin başlangıcı, işçinin işverene ait işyerinde eylemli olarak çalışmaya başladığı tarih olup, İşçinin emeklilik nedeniyle işten ayrılması işçinin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanacaktır. 

İşçinin Emeklilik Nedeni İle Kıdem Tazminatı Hakkı Kaç Kere Kullanılabilir?

İşçinin çalıştığı iş yerinde emeklilik sebebiyle istifa etmesinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. En önemli husus işçinin çalıştığı iş yerinde emeklilik sebebiyle istifa etmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için en az 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir. Bunun dışında emeklilik sebebi ile işten ayrılan işçinin kıdem tazminatını aldıktan sonra başka bir iş yerinde çalışmak istemesi çalışma özgürlüğü kapsamında olup yasal bir engel bulunmamaktadır. İşçinin emeklilik nedeni iş akdini feshetmesi halinde iş yerinde çalışma süresi 1 yıl ve üzerinde ise işveren tarafından kıdem tazminatı ödenmelidir ödenmemesi halinde işverenin arabuluculuğa başvurma ve dava açma hakkı vardır.

İşçinin Emeklilik Nedeni İle İstifası Halinde İhbar Tazminatı Ödenir Mi?

İşçinin emeklilik nedeni ile işten ayrılması halinde ihbar tazminatı ödenmez. Işçinin emeklilik nedeni ile işten ayrılması halinde her ne kadar 1475 sayılı kanunu yürürlükte bulunan 14. maddesi gereği kıdem tazminatı ödenmesi gerekmekteyse de işçinin emeklilik nedeni ile işten ayrılması halinde işveren tarafından bir fesih olmadığından işçiye ihbar tazminatı ödenmez. İşçinin emeklilik nedeni ile işten ayrılması halinde işçiye şartları oluşmuş ise kıdem tazminatı ödenmelidir.

Benzer Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir