yoksulluk nafakasinin artirimi

Yoksulluk nafakasında boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Yoksulluk nafakası boşanma davası ile talep edilebileceği gibi boşanma davası açıldıktan sonra açılacak ayrı bir dava ile de talep edilebilir.  İstenecek yoksulluk nafakasının miktarı mutlaka belirli olmalıdır. Yoksulluk nafakasının bir başka koşulu, boşanma sonucu, boşanma yüzünden yoksulluk nafakası talep eden eşin yoksul duruma düşmesidir. Yoksulluk nafakası talep eden eşin kusur oranı araştırılırken boşanma avukatı tarafından profesyonel destek alarak nafaka davası açması davanın seyrine önemli ölçü de etki etmektedir.

nafaka artırım davası

Yoksulluk nafakasının miktarı saptanırken nafaka yükümlüsünün ekonomik durumu geliri göz önünde bulundurulur. Nafaka alacaklısının da zorunlu geçim giderleri göz önünde tutularak, her ikisi arasında bir oranlama yapılır. Yoksulluk nafakası alacaklısının veya borçlusunun ekonomik durumu gibi hallerde irat şeklinde olan yoksulluk nafakasının artırılması veya azaltılması mahkemeden talep edebilir. Nafaka borçlusunun ekonomik durumu zamanla zayıflayabilir, ticari yaşamdaki değişimler ve diğer gelişmeler sonucunda artık nafakayı ödemekte zorluk çekebilir ya da nafakayı hiç ödeyemeyecek hale gelebilir. Bu durumda nafaka yükümlüsü nafakanın azaltılmasını veya kaldırılmasını isteyebilir. Yoksulluk nafakası alacaklısının ise gereksinmelerinin artması, paranın alım gücünün enflasyon nedeni ile zayıflaması, yaşlılık, hastalık gibi nedenlerle mevcut nafakanın giderlerini karşılayamaması buna karşın nafaka borçlusunun ödeme gücünde artış olmuş ise nafakanın arttırılması istenebilecektir.

Yoksulluk Nafakası Nasıl Artar?

Yoksulluk nafakasının ödenmesine karar verilmesi halinde, boşanmadan sonraki bu süreçte, nafaka alacaklısı tarafından öngörülemeyen bazı gelişmeler meydana gelmesi durumunda, mahkemeye başvurarak almış olduğu nafaka değerinin arttırılmasını talep edebilir. Yoksulluk nafakası miktarının arttırılmasına karar verilebilmesi talep şartına bağlıdır. Bu davanın açılması belli bir zamana bağlı tutulmadığından, yoksulluk nafakası alan eşin nafaka arttırılmasını talep etmesi halinde hakim eşlerin ekonomik durumlarında her hangi bir değişiklik olup olmadığını araştıracaktır. Hâkim, yoksulluk nafakasının, her yıl TEFE/TÜFE, DİE, Döviz Artış Kuru, Altın Fiyatları endeksini belirtmek sureti ile sonraki yıllarda ödenecek nafaka miktarını da belirlemiş olur. Nafaka artırımı davasını talep eden eş yerleşim yeri olan Aile Mahkemesinde dava açmalıdır. Aile Mahkemesinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi sıfatıyla davaya bakacaktır. Örneğin nafaka alacaklısının yerleşim yeri Bursa ise Bursa Aile Mahkemesi’nde yoksulluk nafakası artırımı davası açmalıdır.

Nafakayı Arttırmak İçin Ne Yapmalı?

Nafaka borçlusunun ekonomik gücünde olumlu ve artı değişmeler olması ve yoksulluk nafakası alacaklısının ihtiyaçlarının karşılayamamasını durumunda nafaka arttırma davası açılabilmektedir. Nafaka arttırmak için nafakanın miktarı önemlidir. Yoksulluk nafakası davası ve artırım davası kişi lehine ve olabildiğince hak kaybı yaşanmadan sonuçlanmalıdır. Nafaka artırım davasında somut olayın özellikleri kabul görebilecek bir başvuruda bulunulmalıdır. Bu nedenle boşanma avukatı veya aile hukuku avukatı alanında çalışan avukatı hukuki desteğine başvurmak hak kaybının önlenmesine büyük öneme sahip olacaktır. Bu nedenle boşanma avukatı, gerekli hukuki prosedürü takip edip deneyimi kullanarak müvekkiline kanunda tanınan hakları doğrultusunda temsil ve danışmanlık hizmeti sağlayacaktır. 

Boşanma Davası Devam Ederken Nafaka Artırım Davası Açılabilir Mi?

Boşanma davası açılan mahkeme de nafaka boşanma davasıyla birlikte talep edilebilir. Boşanma davasında nafakanın birlikte talep edilmemesi halinde taraflar ayrı bir dava açarak nafaka talebinde bulunabilirler. Boşanma davası ile nafaka talep edilmiş ise mahkemece tedbiren dava devam ederken nafaka ödenmesine karar verebilmektedir. Kişi, boşanma davası içerisinde nafaka tutarının artırılmasını talep edebilir. Bunun yanında nafaka alacaklısı olan kişi boşanma davası sırasında da nafakanın artırılmasını talep edebilmektedir. Burada önemli olan husus dava aşamasında nafakanın arttırılması talebi hakim tarafından hakkaniyete ve tarafların ekonomik durumlarına göre araştırma yaparak karar verecektir. Yoksulluk nafakası boşanma davası ile talep edilmesi ve mahkemece hükmedilmesi halinde artırımı davanın görüldüğü mahkemeden talepte bulunulabilir bunun dışında boşanma davası kesinleştikten sonra da nafaka artırım davası açılabilmektedir.

Yoksulluk Nafakası Artış Oranı Neye Göre Belirlenir?

Yoksulluk nafakası miktarının arttırılması ya da azaltılmasına karar verilebilmesi talep şartına bağlıdır. Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine göre hâkim nafaka miktarını TMK Madde 4 göre hakkaniyet ilkesine uygun olarak belirler. Yoksulluk nafakası alacaklısının ihtiyaçları ile nafaka yükümlüsünün gelir durumunda, nafakanın takdir edildiği tarihe göre olağanüstü bir değişiklik olmadığı takdirde yoksulluk nafakası TÜİK’in yayınladığı ÜFE oranında belirlenerek taraflar arasında önceki nafaka takdirinde sağlanan denge korunur. Ayrıca Döviz cinsinden kararlaştırılan nafaka borcu, döviz kurunda önemli ölçüde değişiklik meydana gelmesi nedeniyle borçlu yönünden katlanılmaz hal alması halinde, Türk Lirasına çevrilebilir veya indirilerek uyarlanabilir .

Yoksulluk Nafakası Kaç TL 2022?

Yoksulluk nafakası uygulamada alt limit veya üst limit yoktur. Yoksulluk nafakası tarafların sosyal ve ekonomik durumlarını nafakanın niteliğine göre nafaka miktarına göre belirlenir. Hakim, nafaka miktarını belirlerken yoksulluk nafakası isteyen eşin, mal varlığı veya geliri varsa bunların onu yoksulluktan kurtarıp kurtarmadığı araştırarak nafaka miktarını belirleyecektir. Bu araştırmalar neticesinde taraflar yoksulluk nafakası alacaklısının veya borçlusunun kanunda tanınan hakları doğrultusunda boşanma avukatından destek alabilirler.

Nafaka Artırımı Davası Kaç Yılda Bir Açılır?

Nafaka Artırımı Davası Kaç Yılda Bir Açılır? nafakası artırımı talebinde bulunabilmek için herhangi bir zamanaşımı veya hak düşürücü süre öngörülmemiştir. Nafaka devam ettiği sürece nafaka alacaklısı değişen koşullar ve haklı gerekçelerin varlığı halinde her zaman nafaka artırım davasını açabilir. Nafaka borçlusu ya da alacaklısının ekonomik durumundaki değişmeler neticesinde bu değişikliğin olması halinde taraflar nafaka artırım talebi ile dava açılabilecektir.

Hâkim Nafakayı Neye Göre Belirler?

Hâkim, tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarını nafakanın niteliğine göre nafaka miktarını TMK Madde 4 göre hakkaniyet ilkesine uygun olarak belirler. Hâkim, nafaka talep eden eşin mal rejimi tasfiyesi sonunda yoksulluğunu ortadan kaldıracak miktarda gelir elde edip etmeyeceği hususuna göre nafaka miktarını belirler. Hâkim, nafaka miktarını belirlerken yoksulluk nafakası isteyen eşin, mal varlığı ya da geliri varsa bunların onu yoksulluktan kurtarıp kurtarmadığı araştırarak mal varlığı ve gelirlerini tespit ederek gıda, barınma, giyim gibi zorunlu olan ihtiyaçlarını, kendi başına karşılayıp karşılayamadığını, çalışmasının mümkün olup olmadığını ya da emekli maaşı, sosyal sigortalar alacağı ve yeterli bir geliri olup olmamasına göre nafaka miktarını belirleyecektir.

Asgari Ücretle Çalışan Kişi Ne Kadar Nafaka Verir?  Yoksulluk nafakası borçlusunun ekonomik gücüne göre yoksulluk nafakası alacaklısının ihtiyaçlarının karşılaması amacında hâkim tarafından hakkaniyet ilkesine aykırı olmayacak şekilde nafaka miktarı belirlemektedir. Asgari ücretle çalışan kişi nafaka ödemelerinde miktar belirlenirken belirli bir nafaka ücreti yoktur. Bu nedenle hesaplama yapılırken nafakanın türü ve hâkimin takdiri doğrudan etkilidir. Fakat eşlerin her ikisi de asgari ücret ile çalışması halinde yani maaşlarının eşit olması halinde yoksulluk nafakasına hükmedilemeyebilir. 

Benzer Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir