bosanma davasinda istirak nafakasi kosullari

Boşanma Davasında İştirak Nafakası Koşulları; Velayetin kullanılması kendisine bırakılmayan eş tarafından, ortak çocuğun veya birlikte evlat edinilen çocuğun yetiştirilmesi, barınma, beslenme, sağlık, bakım ve eğitim giderlerinin karşılanabilmesi için eşin sosyal ve ekonomik gücü oranında, velayete sahip olan eşe ödenen nafakadır. İştirak nafakası boşanma, ayrılık veya evliliğin iptali davalarında hâkim tarafından bu konuda bir karar vermek zorundadır. İştirak nafakasının miktarının taraflar için belirlenmesinde TMK’nın 182/2. maddesine göre boşanma veya ayrılıkta, velayet kendisine verilmeyen eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır. Bu husus kamu düzenine ilişkin olup tarafların iradesine tabi kılınmamıştır. Bu nedenle tarafların ekonomik durumu nafakanın miktarını belirleme de önemli bir yere sahip iken eşlerin durumun değişmesi halinde hâkim, tarafların istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırabilir. İştirak nafakası geliri anlaşmalı boşanmada olduğu gibi tarafların yaptıkları sözleşmeye dayansa bile koşulları oluştuğunda artırılma veya azaltılma yoluyla yeniden belirlenebilir. İştirak nafakası koşulları ve miktarı her somut olayda değişmekle birlikte iştirak nafakasına mahkeme talep olmasa bile hükmedebilecektir. İştirak nafakası velayeti kendisine bırakılan eş tarafından müşterek çocuğun bakım giderleri için hükmedilen nafaka olduğundan talep olmasa dahi mahkemece iştirak nafakasına hükmedilecektir.

İştirak Nafakası Neye Göre Belirlenir?

İştirak nafakası ödeyecek olan çocuğun velayeti verilmeyen tarafın ekonomik gücü önemli bir husustur. İştirak nafakasında, sosyal ve ekonomik duruma göre miktar belirlenmektedir. Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile tarafların hayat koşulları ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir. Nafaka miktarının belirlenmesinde çocuğun gelirleri ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurulur. Nafaka her ay peşin olarak ödenir. Hâkim istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

İştirak Nafakası Neleri Kapsar?

İştirak nafakası kapsamında velayetin kullanılması kendisine bırakılmayan eş tarafından, ortak çocuğun veya birlikte evlat edinilen çocuğun yetiştirilmesi, barınma, beslenme, sağlık, bakım ve eğitim giderlerinin karşılanabilmesi için velayeti kendisinde bulunmayan eşin sosyal ve ekonomik gücü oranında çocuğun ihtiyaçlarını karşılamasıdır.

İştirak Nafakası Her Zaman İstenebilir Mi?

İştirak nafakası yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilmektedir. Taraflar boşanma aşamasında nafakayı talep etmemesi durumunda, iştirak nafakasının boşanma davasından sonra ayrı bir dava olarak açılabilmektedir.

2022 İştirak Nafakası Ne Kadar?

İştirak nafakası ile amaç çocuğun bakım ve eğitim giderlerine katılımın sağlanmasıdır. İştirak nafakasının miktarının belirlenmesinde, tarafların malî durumu ve kazançları dava tarihindeki hükme en yakın tarihteki şartlar göz önünde tutularak belirlenir.  Bu nedenle hâkim tarafından, serbestçe, hakkaniyete uygun bir nafaka miktarı belirlenmektedir. Hâkimin belirleme yetkisi yanında, tarafların aralarında yapacakları bir anlaşma ile nafaka miktarının, artırım oranının ve miktarın ödeneceği para cinsinin belirlenmesi de mümkündür. Fakat taraflar serbestçe anlaşsa dahi hâkim tarafından onaylanması gerekmektedir.

İştirak Nafakası Gelirin Yüzde Kaçı?

İştirak nafakası miktarı, çocuğun ihtiyaçları ile ana ve babanın hayat koşulları ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir. Nafaka miktarının belirlenmesinde çocuğun gelirleri de göz önünde bulundurulur. Bu nedenle iştirak nafakasının miktarını velayeti tarafına verilmeyen eşin ekonomik gelirine göre belirlenecek olduğundan somut olaya göre değişkenlik gösterebilmektedir.

İştirak Nafakası İçin Talep Gerekir Mi?

İştirak nafakasında velayeti tarafına verilmeyen ana veya babanın bakım borcu çocuğun ergin olmasına kadar devam etmektedir. Bu nedenle ana ve babanın müşterek çocuğun bakım yükümünün doğal sonucu olarak tarafların çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik iştirak nafakasını talep etmese dahi hâkim kendiliğinden iştirak nafakasına hükmedebilir.

Kadın Evlenince İştirak Nafakası Kesilir Mi?

İştirak nafakası, velayet kendisinde bulunmayan eşten ortak çocuğun bakımı için alınmaktadır. Buradaki asıl amaç çocuğun üstün menfaatini koruyabilmektir. Tarafların kusur durumları ve boşanma sonrasındaki medeni halleri nafakanın değiştirilmesi veya kaldırılması için tek başına geçerli bir neden olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle nafaka borçlusu, kadının evlendiğini iddia etse de iştirak nafakasını ödemeye devam edecektir.

İştirak Nafakası Nasıl Sona Erer?

Nafaka yükümlüsünün kurallar çerçevesinde iştirak nafakasının sona ermesi mümkündür. İlk olarak çocuğun ergin olmasıyla, evlenmesi veya mahkemece ergin kılınmasıyla nafaka kendiliğinden sona ermektedir. Nafaka yükümlüsünün veya nafaka alacaklısı olan çocuğun ölmesi durumunda nafaka sona ermektedir. İştirak nafakası, velayet hakkına sahip olmayan eşin müşterek çocuk üzerindeki yükümlülükleri yerine getirmesinin bir sonucu olmasıdır, fakat velayet hakkının nafaka yükümlüsü eşe geçmesi halinde nafaka yükümlülüğü sona ermektedir. Ergin olmayan çocuk, çalışarak kendi hayatını kazanmaya başlaması durumunda, nafaka yükümlüsü mahkemeye başvurarak nafakanın sona ermesini talep edebilmektedir. Nafaka yükümlüsünün yoksullaşması durumunda, yoksulluğunun kendi kusurundan kaynaklamaması ve kusursuz bir şekilde yoksulluğa düşmesi durumunda da nafaka, mahkeme kararının kesinleşmesiyle sona ermektedir.

İştirak Nafakası Kaç Yıl Ödenir?

İştirak nafakası kural olarak çocuğun 18 yaşını doldurup ergin olması halinde kendiliğinden kalktığı gibi, evlenmekle ya da yargı kararı ile ergin hale getirilmesi halinde de kendiliğinden kalkar. Aynı zamanda nafaka borçlusu veya alacaklısının ölümü halinde de nafaka yine sona erer.

İştirak Nafakası Kaç Yaşında Biter?

İştirak nafakası çocuğun 18 yaşını doldurup ergin olması halinde kendiliğinden kalktığı gibi, evlenmekle ya da yargı kararı ile ergin hale getirilmesi halinde de kendiliğinden kalkar. Ayrıca nafaka alacaklısının veya borçlusunun ölümü ile de iştirak nafakası sona erer. Eğer ergin olmayan çocuk, edindiği meslek ve sanatı ile kendisini geçindirebiliyorsa, iştirak nafakası yükümlünün istemi üzerine çocuk erginliğe ermeden kesilebilir. Ancak ergin olan çocuk eğitim hayatına devam ediyor ve eğitimi neticesinde çalışması ve para kazanmasına engel durum teşkil etmesi durumunda nafaka yükümlüsü, çocuğun eğitimin tamamlanması için gereken normal süre boyunca nafaka ödemeye devam edecektir.

Çalışan Çocuğa Nafaka Ödenir Mi?

İştirak nafakası çocuklar ergin oluncaya kadar devam etmektedir fakat bu kural mutlak değildir. Eğer ergin olmayan çocuk, edindiği meslek ve sanatı ile kendisini geçindirebiliyorsa, nafaka yükümlüsünün istemi üzerine mahkemeye başvurarak çocuk erginliğe ermeden iştirak nafakası kesilebilir.

Benzer Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir