Boşanma Davasında Tedbir Nafakası

Tedbir Nafakası, TMK 169. maddesine göre hâkim boşanma veya ayrılık davası süresince eşlerin barınması, geçimi, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri resen inceler. Eşler, evlilik birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katılırlar. Burada uygulamanın esası, eşin diğer eşe göre düzenli ve yeterli gelirinin bulunmaması, gelirinin eşinin gelirine yakın olmadığı hallerde kadın için tedbir nafakası talep edebilmesidir.

Ayrı yaşama hakkı bulunan eşin çalışıyor olması, maaşının ve malvarlığının bulunması tedbir nafakası verilmesine engel değildir. Halen evlilik birliği devam ettiğine göre, ayrı yaşamaya haksız olarak sebebiyet veren eş tedbiren nafaka vermekle yükümlü olacaktır. Davacı eşin ekonomik durumunun davalıdan daha iyi olması davalıyı tedbir nafakası yükümlülüğünden kurtarmaz. Fakat, hükmedilecek nafakanın miktarını tayinde bu durum dikkate alınarak hakkaniyet ilkesine uygun bir nafaka tespit edilir. Tedbir nafakasının miktarını belirlemek hâkimin takdir yetkisi içindedir.

Medeni Kanun’u 4. Maddesine göre hâkimin hukuka ve hakkaniyete göre karar vereceği emredilmiştir. Tedbir nafakasına Türk parası olarak hükmedilir. Ancak taraflar arasında anlaşma varsa yabancı para olarak da ödenmesine karar verilir. Tarafların durumlarının değişmesi halinde TMK 200. maddesi gereğince ve eşlerden birinin talebi üzerine hâkim tedbir nafakasının arttırılıp, azaltılmasına veya tamamen ortadan kaldırılmasına karar verebilecektir.

Tedbir Nafakası Kaç Yıl Ödenir?

Tedbir nafakası, boşanma veya ayrılık davası açılmasıyla birlikte hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri resen karar alarak boşanmanın kesinleşmesiyle sona erer. Boşanmanın kesinleşmesi dışında hakim tarafından ayrılık kararı verilmesi halinde 3 yıldan çok olmamak üzere ayrılık süresi boyunca tedbir nafakası devam etmektedir. Fakat tedbir nafakasının bazı durumlarda hükmün kesinleşmesinden önce de gerçekleşmektedir. Eşlerden birisinin ölmesi halinde veya eş hakkında gaiplik kararı alınması halinde sona ermektedir. Aynı zamanda eşlerden birisinin bir başkasıyla birlikte yaşaması ve bu durumun ispat edilerek tespit edilmesi ile mahkemece tedbir nafakasının sona ermektedir. Son olarak taraflar boşanma davasında tedbir nafakasından feragat etmesi halinde sona ermektedir.

Tedbir Nafakası Ne Kadar Olur?

Hâkim, tedbir nafakasını hükmederken kişilerin sosyal ve ekonomik durumlarına göre miktarı belirlemektedir. Hâkim miktarı belirlerken özellikler tarafların aylık geliri veya pasif gelirlerinin olup olmadığı dikkate alarak nafaka miktarını belirlemektedir. Fakat bu miktar Medeni Kanun’u 4. Maddesine göre hâkimin hukuka ve hakkaniyete göre karar vermelidir. Bu nedenle hükmedilecek nafakanın miktarını tayinde bu durum dikkate alınarak hakkaniyet ilkesine uygun bir nafaka tespit edilir.

Tedbir Nafakası Kaç Gün Sürer?

Tedbir nafakasının başlangıç tarihi, davanın açıldığı tarihtir. Dava açıldıktan sonra verilen tedbir nafakası kararı davanın açılış tarihinden itibaren geçerli olmak üzere boşanmanın kesinleşmesi ile sona erer. Hâkim tarafından boşanma dışında ayrılık kararı verilmesi halinde 3 yıldan fazla olmamak üzere ayrılık süresi boyunca tedbir nafakası devam etmektedir. Taraflardan birinin ölmesi veya hakkında mahkemece gaiplik kararı alınması durumunda da sona ermektedir.

Benzer Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir