İş kazası meslek hastalıkları

İş Kazası Ve Meslek Hastalıkları Halinde Çalışana Sağlanan Yardımlar Nelerdir?

  1. Sağlık Yardımları
  2. Geçici İş görememezlik ödeneği
  3. Sürekli İş görememezlik geliri
  4. Ölüm geliri
  5. Evlenme ödeneği
  6. Cenaze ödeneği

İşçinin iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına yakalanması 5510 sayılı kanunun 63. Maddesi gereği iş kazası ile meslek hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben gerekli görülen sağlık hizmetlerinin karşılanmasını, iş göremezlik hallerinin ortadan kaldırılmasını veya azaltılmasını temin etmek amacıyla Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin neler olduğunu düzenlemektedir.

Geçici iş görememezlik ödeneği işçinin iş kazası veya meslek hastalığı nedeni ile kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince çalışamama halidir. Geçici iş görememezlik ödeneği ile İşçinin geçici olarak çalışamaması nedeni ile uğradığı maddi kayıp belirli ölçülerde giderilmektedir. Geçici iş görememezlik ödeneği işçinin çalışamadığı süre boyunca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmeye devam eder.

Sürekli iş görememezlik yardımı ise işçinin iş kazası veya meslek hastalığı nedeni ile çalışma gücünde sürekli nitelikte iş kaybı olması halinde işçiye sağlanan yardımdır. İş göremezlik ödeneği almanın ilk koşulu işçinin meslekte kazanma gücünün en az %10 oranında azalmış olmasıdır. Bu oran Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilir. Meslekte kazanma gücünün en az %10 oranında azalmış olması halinde işçiye sürekli iş görememezlik ödeneği sağlanır. İşçinin tespit edilen iş gücü kaybı oranına itiraz hakkı mevcuttur.

İş kazası veya meslek hastalığı nedeni ile vefat gerçekleşmiş ise vefat eden işçinin yasal mirasçılarına vefat nedeni ile aylık bağlanmaktadır.

Evlilik ödeneği Evlenmeleri nedeniyle, gelir veya aylıklarının kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylık veya gelirlerinin iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenir. (SSGSSK Madde 37/1)

Cenaze ödeneği İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir (SSGSSK Madde 37/3)

Benzer Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir