iş kazası tazminat

İş Kazası Nedeni İle Manevi Tazminat Nedir?

İş Kazası Nedeni İle Manevi Tazminat
Manevi tazminat Türk Borçlar Kanunu 56. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme ” Hâkim, bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özelliklerini göz önünde tutarak, zarar görene uygun bir miktar paranın manevi tazminat olarak ödenmesine karar verebilir.” şeklindedir. İşçinin iş kazası geçirmesi nedeni ile işverenden manevi tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. İş kazası neticesinde ölüm meydana gelmiş ise işçinin mirasçılarının manevi tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır.

İş kazasından doğan manevi tazminatta zamanaşımı süresi Türk Borçlar Kanunu 72. Maddesinde düzenlenmiş olup   zarar görenin zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve herhâlde fiilin işlendiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ancak, tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa, bu zamanaşımı uygulanır. Şeklindedir.

İş kazası nedeni ile manevi tazminat davasında talep etmenin birtakım şartları bulunmaktadır. Öncelikle meydana gelen iş kazasında işverene karşı manevi tazminata hükmedilmesinin ön koşulu kusurdur. İşveren İş kazası nedeni ile manevi tazminat davasında hiçbir kusurunun bulunmadığını ispat etmesi halinde manevi tazminat yönünden sorumluluktan kurtulacağı kanaatindeyiz. İş kazası nedeni ile manevi tazminat davasında manevi tazminat miktarı bölünemez nitelikte olduğundan İş kazası nedeni ile manevi tazminat davası açarken manevi tazminat miktarının doğru belirlenmesi işçinin hak kaybına uğramaması açısından önemlidir. İş kazası nedeni ile manevi tazminat davasında işçinin uğradığı iş kazasının şekli, tarafların kusur durumu, işçinin sosyo ekonomik durumu gibi etkenler mahkemece İş kazası nedeni ile manevi tazminat davasında mahkemece göz önünde bulundurulur. İş kazası nedeni ile manevi tazminat davasında mahkemece manevi tazminat miktarı hükmedilirken hakkaniyet ilkesi de göz önünde bulundurularak manevi tazminatın uğranılan acı ve elem neticesi ile verilir bu nedenle İş kazası nedeni ile manevi tazminat davasında manevi tazminat işçinin zenginleşmesine araç olarak verilemez.

İş kazası nedeni ile manevi tazminat davasında iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren 2 yıl içerisinde ve her halde 10 yıl içerisinde manevi tazminat davasının açılması gerekmektedir. İş kazası nedeni ile manevi tazminat davasında iş kazası aynı zamanda taksirle yaralama suçunu oluşturabileceğinden ceza davası zamanaşımı uygulanır bu şekilde zamanaşımı süresi daha uzun olmaktadır.  İş kazasından kaynaklı zamanaşımı süreleri bu şekilde olup işçi iş kazasını olayın meydana geldikten sonra belli bir zaman geçmesi nedeni ile açmayıp hak kaybına uğramaktadırlar. İş kazası davalarında zamanaşımı süreleri geçmedikten sonra manevi tazminat talep etmeniz mümkündür.

İş kazası nedeni ile manevi tazminat davasında İş kazası nedeni ile işçi isterse maddi tazminat davası ile manevi tazminat davasını aynı davada açabilir, isterse maddi tazminat davasının sonuçlanmasından sonra da zamanaşımı sürelerine dikkat ederek açabilir.

İş Kazası Nedeni İle Manevi Tazminat Davasında Yetkili Mahkeme Neresidir?

İş kazası nedeni ile manevi tazminat davasında yetkili mahkeme işçinin çalıştığı iş yerinin bulunduğu yerdeki iş mahkemesi veya işverenin merkezinin bulunduğu yerdeki iş mahkemesi yetkili mahkemedir.

İş Kazası Nedeni İle Manevi Tazminat Davası Arabuluculuğa Tabi Midir?

İş kazası nedeni ile manevi tazminat davası arabuluculuğa elverişli olup taraflar isterse İş kazası nedeni ile manevi tazminat davası açılmadan önce arabuluculuğa başvurabilirler fakat İş kazası nedeni ile manevi tazminat davası zorunlu arabuluculuğa tabi değildir bu nedenle İş kazası nedeni ile manevi tazminat  davası öncesi arabuluculuğa başvuru dava şartı değildir. işçi İş kazası nedeni ile manevi tazminat  davasını doğrudan iş mahkemesinde açabilmektedir.

İş Kazası Nedeni İle Manevi Tazminat Davasında Miktar Ne Şekilde Belirlenir? İş kazası nedeni ile manevi tazminat davasında manevi tazminat miktarına mahkemece iş kazasının olay şekli, tarafların kusur durumuna, işçinin sosyo ekonomik durumuna, paranın alım gücüne, iş kazası nedeni ile meydana gelen beden gücü kaybı nedeni ile duyulacak elem ve ızdırap gözetilerek karar verilir.

Benzer Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir