İddet Müddeti

1- İddet Nedir?

İddet Müddeti, Aile birliğinin kurulması ve bozulmasında evlilik akdi önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bu akdin çözülmesi de bazı sonuçlar meydana getirir. Boşanma nedeni, mahkeme kararı veya ölüm gibi bir sebeple evliliğin sona ermesi halinde, kadının başka biriyle evlenmeden önce beklemesi gereken süredir. İddet, kadının hamile olup olmadığının anlaşılması ve evliliğin sona ermesi sonucunda kadının hamile olmadığı tıbben ispatlanarak, iddet beklemenin gerekli olmadığı da ileri sürülmektedir. Bu yolla birinci evliliğin sona ermesiyle birlikte hemen ikinci evliliğin yapılması söz konusu olabilmektedir.

Bursa avukat Gizem Ramazanoğlu

2-İddet Müddeti Nedir ?

Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesinde kadın için bekleme başlığı adı altında düzenlenmeştir. Bu düzenlemeye göre kadın, evlilik sona ermişse, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. Doğumla birlikte 300 günün dolması beklenmeksizin süre sona erecektir. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme kararı ile iddet süresi kaldırılabilecektir.

3- İddet Müddetinin Kaldırılması

İddet müddetinin kalkması TMK madde 132′ ye göre boşanan kadın bir işlem yapmadığı takdir de boşanma kararının kesinleştiği tarihten itibaren 300 gün geçmesiyle kendiliğinden kalkar. Boşanan kadının bu süreyi beklemek istememesi halinde, iddet müddetinin kaldırılması davasını açarak mahkemeden karar almalıdır. İddet süresini kaldırmak isteyen kadın, açacağı davada hamile olmadığını sağlık raporuyla kanıtlayarak mahkemenin ilgili davada iddet müddetinin kaldırıldığına ilişkin kararı vermesiyle bekleme süresi kalkacaktır.

4- Kocası Ölen Kadının İddet Süresi?

Kocanın ölmesi, ölüm gün ve saati belirlenmesi sebebiyle iddet süresi işlemeye başlayacaktır. Bu nedenle kocası hakkında ölüm kaydı şerhi nüfus kütüğüne işlenen kadının bekleme süresi ölümün kesinleştiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır. Gaiplik durumunda ise kadının mahkemeye başvurarak gaiplik nedeniyle evliliğin feshine ilişkin mahkeme karar vermiş olması gerekir. Bu süre fesih karar tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır. Gaiplik kararı verilebilmesi için Türk Medeni Kanunun 32.maddesine göre eşin ölüm tehlikesinin üzerinden en az bir yıl veya son haber tarihinin üzerinden en az beş yıl geçmiş olması gerekir. Sonuç olarak kocası ölen veya hakkında gaiplik kararı alan kadının iddet süresi ölümün gerçekleşmesi veya gaiplik kararının kesinleşmesinden itibaren 300 günlük süreye tabi olacaktır. İddet süresini kaldırmak isteyen kadın, açacağı davada bu süreyi beklemek istemediği takdir de hamile olmadığını sağlık raporuyla kanıtlayarak mahkemenin ilgili davada iddet müddetinin kaldırıldığına ilişkin kararı vermesiyle bekleme süresi kalkacaktır.

5- Boşanan Kadının İddet Süresi?

İddet müddeti içerisinde doğan çocuk aksi ispat edilene kadar boşanılan kocanın çocuğu sayılacaktır. İddet süresinin başlaması için ilk olarak evlilik birliğini sona erdiren mahkeme kararının kesinleşmesi gerekmektedir. Mahkeme kararının kesinleşmesinden itibaren, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmesiyle iddet süresi kendiliğinden son bulacağı gibi boşanan kadının 300 günlük süre içerisinde doğumun gerçekleşmesi durumun da 300 günün dolması beklenmeksizin bu süre sona erecektir. Boşanan kadının bu süreyi beklemek istememesi halinde, mahkemeye başvurarak hamile olmadığını sağlık raporuyla kanıtlayarak mahkemenin ilgili davada iddet müddetinin kaldırıldığına ilişkin kararı vermesiyle bekleme süresi kalkacaktır. Bununla birlikte kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme kararı ile iddet süresi kaldırılabilecektir.

6- Eski Eş İle Tekrar Evlenmek İddet Müddeti?

TMK Madde 32′ ye göre Boşanmanın kesinleşmesiyle boşanan kadının yeniden evlenebilmesi için 300 günlük bekleme süresini şart koşar. Bekleme süresi kararına karşı kadın 300 günlük süre geçmeden veya hamile olmadığına dair mahkemeden kesinleşmiş karar almadan evlilik gerçekleştiremez. Fakat kadın, resmi olarak boşandığı eski eşi ile tekrar evlilik yapması bu süre içerisinde mümkündür. Burada iddet müddetinin amacı, boşanma sonrasında gebelik durumunda doğacak çocuğun soyunun belirlenmesidir. Bu nedenle iddet müddeti, eski eş ile tekrar evlenmesine engel teşkil etmeyecektir.

Benzer Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir