işçi alacağı davası

İş davaları basit yargılama usulüne tabi davalardandır. İşçi alacağı davalarının ne kadar süreceği ile ilgili net bir bilgi vermek mümkün değildir. İş davasının açıldığı yerdeki mahkemenin yoğunluğuna göre işçi alacağı davasının sonuçlanacağı süre değişmektedir. İşçi alacağı davalarının kısa sürede sonuçlanması için davayı açan tarafın davayı sıkı bir şekilde takip etmesi önemlidir. İşçi alacağı davası ortalama 1 – 3 yıl arası sürebilmektedir.

İşçi Alacağı Davasında Sunulacak Deliller Nelerdir?

İşçi alacağı davalarında her davada olduğu gibi yazılı deliller en önemli ispat aracıdır. Yazılı delillerin bulunmaması halinde tanık dinletilmesi davanın lehe sonuçlanması için son derece önemlidir.

İşçi Alacağı Davası Tazminatlar Nasıl Hesaplanır?

İşçi alacaklarının hesaplanması özel uzmanlık alanı gerektirdiğinden iş hukuku alanında uzman bilirkişi tarafından işçilik alacakları hesaplanır, hukuki değerlendirmeyi mahkeme yapar bu bağlamda feshin haklı olup olmadığı konusunda değerlendirme mahkeme tarafından yapılır işçilik alacakları ise bilirkişi tarafından hesaplanır.

İşçi veya işçi avukatı tarafından işçi alacağı açıldıktan sonra mahkeme öncelikle tarafların sunduğu deliller ile işçinin çalışma süresi, çalışma süresi boyunca aldığı maaş, fazla mesai süreleri, ulusal bayram genel tatillerde çalışmasının bulunup bulunmadığı, yıllık izinlerin kullanılıp kullanılmadığı veya ücretlerinin ödenip ödenmediğinin tespiti gerekmektedir ardından işçi alacaklarının hesaplanması için dosya bilirkişiye tevdi edilir bilirkişi tarafından dava konusu taleplere göre hesaplamalar yapılır. Bu nedenle dava dilekçesinde talepler çok önemlidir. Hesaplamalar talep edilen alacak kalemlerine göre yapılır.

Benzer Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir