gecici is gorememezlik odenegi

Geçici iş görememezlik ödeneği halk arasında rapor ücreti olarak geçmektedir. İşçinin iş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık gibi hallerde çalışamaması halinde çalışamama halinin sağlık raporu ile belgelendirilmesi halinde işçiye çalışamadığı günler için geçici iş görememezlik ödeneği Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmektedir. Bu hallerde işverenin işçiye çalışamadığı günlerde ücret ödeme zorunluluğu yoktur fakat Toplu İş Sözleşmesi veya işçi ile işveren arasındaki iş sözleşmelerine aradaki farkın işveren tarafından karşılanacağına ilişkin hüküm konulması mümkündür.

Geçici İş Görememezlik Ödeneği Nedir?

İşçinin iş kazası, meslek hastalığı, analık veya hastalık hallerinde kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporunda belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamaması halinde işçiye çalışamadığı süre boyunca ücretinin belli bir tutarda karşılandığı ödenektir.

Geçici İş Görememezlik Ödeneği Ne Zaman Ödenir?

Geçici iş görememezlik ödeneği geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için ödenir. Bu nedenle Halk arasında rapor ücreti olarak geçen işçinin geçici iş görememezlik ödeneği işçinin iki güne kadar olan raporlarını kapsamamaktadır.

Geçici İş Görememezlik Ödeneği Kaç Ay Ödenmektedir?

İşçiye iş görememezliğinin devam ettiği süre boyunca ödenmektedir.

Geçici İş Görememezlik Ödeneği Ne Kadar Ödenmektedir?

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise üçte ikisidir.

Benzer Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir