bursa-icra-avukati

Bursa İcra Avukatı

İcra avukatı alacaklı vekilliği görevi ile alacağını tahsil edemeyen alacaklıların alacağın türüne göre alacakların tahsil edilmesine yönelik cebri icra işlemlerini yürütmektedir. Bursa icra avukatı veya Bursa icra hukuku avukatı olarak icra hukuku alanında faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Alacaklının icra takibine konu alacağının türüne göre takip başlatması alacağın tahsili açısından son derece önemlidir bu konuda icra avukatından veya icra hukuku alanında çalışan avukatlardan danışmanlık hizmeti alınmalıdır. Örneğin kambiyo senedine dayalı alacağı bulunan alacaklının borçlunun yerleşim yerinde takip başlatması gerekmektedir. Borçlunun yerleşim yeri Bursa ise takip bursa ilinde başlatılmalıdır. Başka bir ilde başlatılan icra takibi borçlu tarafından icra hukuk mahkemesine itirazda bulunması halinde yetkisizlik kararı verilebilecektir bu nedenle alacaklıların icra hukuku alanında yapacakları işlemlerde hak kaybına uğramamaları adına icra avukatı desteği almaları önemlidir. Bursa’da faaliyet gösteren hukuk büromuz icra hukuku alanında icra avukatı olarak alacaklı ve borçlu vekilliği görevlerini ifa etmektedir. İcra Hukuku alanı uzmanlık isteyen hukuk dallarından bir tanesidir bu nedenle alacaklı ve borçlu kişilerin tarafı olduğu dosyaların ve takiplerin alanında uzman bir icra avukatı ile takip edilmesi ile hak kaybına uğramamaları adına önemlidir. Bursa icra avukatı olarak alacaklı vekilliğinin yanında borçlu vekili olarak da faaliyet göstermekteyiz. İcra avukatı tavsiyesi almak isteyen kişilere icra hukuku alanında uzman ve takibin başlatılacağı yerde görev yapan icra avukatı tavsiyesi vermekteyiz bu bağlamda bursa da başlatılan bir icra takibinde icra avukatı olarak bursa da görev yapan bir avukatın vekillik yapması dosyasının takibi açısından daha yararlıdır fakat böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bursa da başlatılan icra takibini başka ilde yer alan avukat başlatabileceği gibi başka ilde açılması gereken bir icra takibini bursa ilinde görev yapan avukat da başlatabilir. Bursa icra avukatı icra hukuku alanında yalnızca icra takip işlemlerini başlatan kişi olmayıp açılan takiplerden doğabilecek icra hukuk davaları icra ceza davalarında da görev yapmaktadır bu nedenle icra hukuku alanı oldukça geniş yalnızca icra takibinden ibaret değildir. İcra hukuku iflas hukuku icra iflas hukukundan doğan icra hukuk davaları icra ceza mahkemesinde görülen davalarda icra hukuku alanının içinde olup icra iflas kanununa tabidir.

İcra Avukatının Görevleri Nelerdir?

İcra avukatı icra hukuku alanından doğan ihtilaflarda vekillik görevini üstlenen kişilerdir. Halk arasında icra avukatı veya icra hukuku avukatı denilince yalnızca icra takipleri düşünülmektedir oysaki icra hukukunun alanı çok geniş olup yalnızca icra takibinden ibaret değildir. İcra hukuku alanında icra takipleri iflas davaları icra hukuk mahkemesinde görülen davalar icra ceza mahkemesinde görülen davalarda yer almaktadır. İcra avukatları icra hukuku alanının tamamında çalışabilmektedirler. Bursa icra avukatı olarak alacaklı ve borçlu vekilliği konularında icra takipleri icra hukukundan doğan davalar borca itirazlar, kıymet takdirine itirazlar, ihalenin feshi davaları, icra ceza mahkemesinde görülen davalar ofisimizin çalışma alanlarındandır. İcra avukatının çalışma alanı çok geniş olup icra hukukunun uzmanlık gerektiren spesifik bir alan olması nedeni ile icra hukuku alanında çalışan icra avukatı ile alacaklara ilişkin takiplerin başlatılması ve takiplerin icra avukatı ile doğru yol izlenerek devam ettirilmesi alacağın tahsilinin hızlı ve kolay olmasını sağlamaktadır. 

İcra Avukatı Vekalet Ücreti Ne Kadar?

İcra avukatının vekalet ücreti alacaklı müvekkil ile arasındaki ücret sözleşmesine göre değişmektedir. Uygulamada alacağın belli bir yüzdesi alacaklı müvekkil tarafından icra avukatına ödenmektedir. Bunun dışında icra vekalet ücreti ise borçlu kişinin ödediği ücrettir. İcra vekalet ücreti borçlu tarafından alacaklı vekiline ödenmektedir. Alacaklının avukatına ödediği ücret ise akdi vekalet ücretidir. Uygulamada halk arasında akdi vekalet ücreti ile icra vekalet ücreti karıştırılabilmektedir fakat kanun gereği avukatın ücretsiz iş alması yasaktır fakat bu ücretin belirli sınırları bulunmaktadır. İcra avukatı ile müvekkil arasında yapılan sözleşme kanuni sınırları aşmamak üzere müvekkil tarafından avukata ödenmelidir. Bunun dışında borçlu icra takibinde asıl alacak dışında icra vekalet ücretini ödeyecektir.

İcra Takip Masrafları Kim Tarafından Ödenir? İcra takip masrafları takip başlatıldığı ilk an alacaklı tarafından ödenmektedir. İcra dosyasının tahsil edilmesi ile yapılan masraflar borçluya yükletilerek asıl alacağa eklenip borçludan tahsil edilir. İlk aşamada alacaklının yaptığı masraf icra takibinin tahsil edilmesi ile borçlu tarafa yükletilerek asıl alacağa eklenmesi nedeni ile borçlu tarafından yüklenilmiş olmaktadır. Bu nedenle icra takibini yapacak alacaklı icra takip masraflarını takip başlatılırken ödeyecektir. İcra takip masrafı alacağın türüne ve miktarına göre değişmektedir. İcra takip masrafı takip başlatılırken harç ve posta giderinden oluşmaktadır. Takibin kesinleşmesi ile birlikte borcun borçlu tarafından ödenmemesi ve icra işlemlerine devam edilmesi halinde borçluya uygulanacak hacze göre icra müdürlüğünce harç alınabilmektedir gerek takip açılışında gerek takibin kesinleşmesinden sonra alacaklı tarafından yapılan harç ve posta giderleri borçluya yükletilerek borç tahsil edilmektedir.

Benzer Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir