Terk Sebebiyle Boşanma Davası

Terk Sebebiyle Boşanma Davası Şartları

Özel boşanma sebebi olan terk sebebiyle boşanma davası açılması mümkündür. Eşlerden birinin evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve diğerini terk etmesi ya da haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmemesi durumu mutlak bir boşanma sebebidir. TMK m.164’te ki şartların gerçekleşmesi halinde hâkimin terk olgusu sebebiyle boşanmaya karar vermesi söz konusu olacaktır.

Terk sebebine dayanan boşanma davasının açılabilmesi için gereken şartlardan biri, terk eden eşe evlilik birliğini devam ettirmek amacıyla ortak konuta dönmesi için bir ihtarın yapılmış olması ve bu ihtarın sonuçsuz kalmalıdır. TMK m.164′ e göre terkin en erken dördüncü ayından itibaren terk ihtarında bulunulabilir ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe boşanma davası açılamaz. Bu süreler dava şartı olup hâkim tarafından resen araştırılır.

Eşlerden birinin diğer eşi terk etmesi ve 4 aylık sürenin geçmesi sebebiyle yapılan ihtardan sonra dikkate alınması gerekli olan iki aylık süre, ihtarın diğer eşe tebliği tarihinden itibaren işlemeye başlayacaktır. İhtar kararında davet edilen eş ve yanındaki çocuklar için dönüş parasının verilmesine de karar edilmişse, iki aylık süre dönüş parasının alındığı ya da ihtarda bulunulan eş tarafından alınmasından kaçınıldığı tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır. Terk eden eşe gönderilen ihtarda eve dönüş süresi olan iki aylık sürenin açıkça gösterilmesi gerekmektedir, aksi takdirde ihtarın sonuç doğurmayacak ve terk eden eşe yasal olarak tanınmış olan iki aylık dönüş süresi kısaltılamaz, eğer kısaltılırsa ihtarın geçersiz hale gelecektir.

Terk ihtarı davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter tarafından yapılır. Gerektiği takdirde terk ihtarının ilan yoluyla yapılması mümkündür. Terk ihtarının amacı, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek amacıyla ortak konutu terk eden ve haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmeyen eşe mahkeme aracılığı ile son bir çağrı yapmak ve ona evlilik birliğine devam etmesi için imkân tanınır. Bu nedenle, evlilik birliğinin devamı için terk eden eşe yapılan çağrıda hüküm doğurması için ihtarda bulunan eşin, terk eden eşin geri dönmesini ve evlilik birliğinin devamının sağlanabilmesi için ortak hayata devam etmesini gerçekten istemiş olmalıdır. Terke dayalı yapılan ihtarın dürüstlük kuralı çerçevesinde olması gerekir, aksi halde ihtarın geçerli olmayacak ve hukuki bir sonuç doğurmayacaktır. Örnek olarak terk eden eşin geçerli bir sebebe dayalı olarak diğer eş tarafından şiddet, psikolojik baskı veya aile konutunda yaşamasını engelleyecek haklı bir nedenden dolayı diğer eşi terk etmesi nedeniyle diğer eşin dürüstlük kuralı çerçevesinde terke dayalı boşanma hakkına sahip olamayacaktır.

Benzer Yazılar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir