ise iade davasi

İşe İade Davası Nedir?

İşe iade işçinin iş akdinin geçerli nedene dayanmadan feshedilmesi halinde işçinin açtığı davadır. İşe iade davası iş güvencesi kapsamında olan işçilerin işverenin keyfi olarak işten çıkarmasını engellemek ve güçleştirmek amacıyla işçilere tanınan bir haktır.

İşe İade Davasının Şartları

İşe iade davasının açılabilmesi için İşveren tarafında yapılan feshin geçerli nedene dayanmaması, işçinin iş kanununa tabi belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan olması, iş yerinde en az 6 aylık kıdeminin bulunması, iş yerinde çalışan işçi sayısının otuzdan fazla olması ve süresi içerisinde arabuluculuk yoluna başvurulmuş olması gerekmektedir.

Feshin Geçerli Nedene Dayanmaması

İşe iade davasının açılabilmesi için işverence yapılan fesihte geçerli bir sebep gösterilmemesi veya gösterilen sebebin geçerli nedene dayanmaması gerekmektedir. Ayrıca yapılan fesih usulüne uygun yapılmamışsa yani işveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmamışsa fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmemişse yapılan fesih geçersiz fesih olacaktır ve işçi diğer koşullarında varlığı halinde işe iade davası açabilecektir.

İşçinin İş Kanuna Tabi Olması

İşe iade davası iş güvencesi kapsamında olan işçilerin işverenin keyfi olarak işten çıkarmasını engellemek ve güçleştirmek amacıyla işçilere tanınan bir haktır. İşçinin işe iade davası açabilmesinin ön koşulu 4857 sayılı İş Kanunu’na veya 5953 sayılı Basın İş Kanunu’na tabi olmasıdır.

İşçinin Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışmış Olması

İşe iade davasının açılabilmesi için işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışmış olması gerekmektedir. Kural olarak iş sözleşmesi bir şekle tabi değildir fakat sözleşmenin belirli süreli olması için yazılı yapılması gereklidir ayrıca esaslı bir neden olmadıkça belirli süreli iş sözleşmesi birden fazla üst üste yapılamaz aksi halde iş sözleşmesi baştan itibaren belirsiz süreli kabul edilir ve işçi, işe iade davası için gereken belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışıyor olma şartını sağlamış olur.

İşçinin İş Yerinde En Az 6 Aydır Çalışıyor Olması

İşe iade davasının şartlarından biri de işçinin iş yerinde en az 6 aydır çalışıyor olması gerekmektedir, 6 aylık sürenin hesabında işçinin aynı işverene ait bir veya değişik iş yerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesaplanır . 6 ay kıdem şartı yer altı işlerinde çalışan işçilerde aranmamaktadır.

İş Yerinde Çalışan Sayısının En Az Otuz Olması İşe iade davasının şartlarından bir diğeri iş yerinde çalışan sayısının otuz veya otuzdan fazla olmasıdır. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, iş yerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir. Örneğin birden fazla şubesi olan ve aynı iş kolunda faaliyet gösteren bir işletme de çalışan işçi sadece kendi çalıştığı şubedeki işçi sayısına göre değil tüm şubelerdeki işçi sayısının otuz olması halinde gerekli şart yerine getirilmiş olacaktır.

Benzer Yazılar

$ s Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir